Universiteit Leiden

nl en

Master Honours Classes

Onderwijs

Aan masterstudenten biedt de Honours Academy 'Master Honours Classes' aan. De Master Honours Classes worden gekenmerkt door kleinschalig en vernieuwend onderwijs. Doordat Honours Classes openstaan voor studenten van alle faculteiten vindt er veel kennisuitwisseling plaats en worden studenten uitgedaagd om buiten de gebaande paden te gaan.

Master Honours Classes zijn vakken van hoog niveau, waarin complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen centraal staan. Er wordt gestreefd naar een interdisciplinaire aanpak en er wordt vaak samengewerkt met (internationale) gastdocenten. In de kleinschalige Classes gaan studenten aan de slag met vernieuwende onderwerpen.

Aan elke Class nemen studenten deel van verschillende opleidingen, waardoor deelnemers onderwerpen vanuit verschillende perspectieven leren bekijken en leren samenwerken met mensen van buiten hun eigen vakgebied.

Honoursonderwijs op masterniveau

De Master Honours Classes zijn onderdeel van het onderwijsaanbod van de Honours Academy en kunnen gevolgd worden door studenten die naast hun reguliere masterprogramma een extra uitdagend vak willen volgen.

De Master Honours Classes worden gegeven naast het andere honoursonderwijs voor masterstudenten; het Leiden Leadership Programme en het International Leiden Leadership Programme.

Selectie en certificaat

Om de kleinschaligheid van de Master Honours Classes te waarborgen, maken de docenten een selectie uit de aanmeldingen. De studenten schrijven hiervoor een motivatiebrief bij hun aanmelding voor een Master Honours Class. Omdat een diverse samenstelling van de groep essentieel is voor het interdisciplinair werken, wordt hier bij de selectie rekening mee gehouden. Daarnaast wordt ook naar de studieresultaten gekeken, om in te schatten of de student de extra studiebelasting aan kan. 

Studenten die de Master Honours Class succesvol hebben afgerond krijgen een Honours Class-certificaat. Ook wordt de Class vermeld als extra curriculair vak  op het diplomasupplement van de reguliere masteropleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.