Universiteit Leiden

nl en

Master Honours Classes

Over ons

De Master Honours Classes zijn onderdeel van het honoursonderwijs voor masterstudenten, georganiseerd door de Honours Academy. De Master Honours Classes worden vanuit de Honours Academy praktisch georganiseerd en op boven-facultair niveau gecoördineerd.

Door studenten is in 2017 de wens geuit om naast het bestaande aanbod van honoursonderwijs voor masterstudenten een breder programma te ontwikkelen dat interdisciplinair van aard is. Er is daarbij gekeken naar de manier waarop de Honours Classes voor bachelorstudenten zijn georganiseerd. De Master Honours Classes worden aangeboden sinds studiejaar 2018-2019.

Theorie & praktijk

Studenten verdiepen zich in deze classes in de theorie, maar gaan tegelijkertijd ook aan de slag met concrete maatschappelijke casussen. In het vak ‘Social Innovation in Action’ hebben studenten zich bijvoorbeeld gebogen over de armoede-problematiek in Leiden en bij ‘Circular Economy’ is er gekeken naar de manier waarop bedrijven producten duurzamer kunnen ontwikkelen. Door deze opzet leren studenten wetenschappelijke theorie direct toe te passen in de praktijk.

Proeftuin

Het onderwijs fungeert daarnaast proeftuin: docenten krijgen de ruimte om te experimenteren met vernieuwende onderwijsvormen en worden aangemoedigd de meest recente inzichten uit hun vakgebied in hun onderwijs te verwerken. Door daarnaast ook de samenwerking met (actuele) maatschappelijke partners actief  op te zoeken, krijgen de studenten kans om in een innovatieve leeromgeving te studeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.