Universiteit Leiden

nl en

Master Honours Classes

Over ons

De Master Honours Classes zijn onderdeel van het honoursonderwijs voor masterstudenten, georganiseerd door de Honours Academy. De Master Honours Classes worden vanuit de Honours Academy praktisch georganiseerd en op boven-facultair niveau gecoördineerd.

Door studenten is in 2017 de wens geuit om naast het bestaande aanbod van honoursonderwijs voor masterstudenten een breder programma te ontwikkelen dat interdisciplinair van aard is. Er is daarbij gekeken naar de manier waarop de Honours Classes voor bachelorstudenten zijn georganiseerd. De Master Honours Classes worden aangeboden vanaf studiejaar 2018-2019.

Proeftuin

Het onderwijs fungeert daarnaast als proeftuin: docenten krijgen de ruimte om te experimenteren met vernieuwende onderwijsvormen en worden aangemoedigd de meest recente inzichten uit hun vakgebied in hun onderwijs te verwerken. Door daarnaast ook de samenwerking met (actuele) maatschappelijke partners actief  op te zoeken, krijgen de studenten kans om in een innovatieve leeromgeving te studeren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie