Universiteit Leiden

nl en

Master Honours Classes & Challenges

Over ons

De Master Honours Classes & Challenges zijn onderdeel van het honoursonderwijs voor masterstudenten in Leiden. De Honours Academy draagt zorg voor de praktische organisatie, terwijl docenten van alle faculteiten de inhoudelijke coördinatie op zich nemen.

Masterhonoursonderwijs aan de Universiteit Leiden

Het Master Honours onderwijs daagt gemotiveerde masterstudenten uit om een stap extra te zetten en zich verder te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de academische wereld. In plaats van een kortdurende Class of Challenge (5 of 10 EC), kunnen studenten ook deelnemen aan het Leiden Leadership Programme (15 EC). Dit is een honoursprogramma van een jaar waarin studenten hun leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen, zich verdiepen in een maatschappelijk thema en ervaring opdoen met werken in een organisatie.

Proeftuin

Honoursonderwijs fungeert als proeftuin: docenten hebben de vrijheid om te experimenteren met innovatieve onderwijsmethoden. De lessen die ze hieruit trekken, nemen ze vervolgens mee het reguliere onderwijs in.

Master Honours Classes & Challenges zijn ook een proeftuin voor de student, die de mogelijkheid krijgt om praktische ervaring op te doen in samenwerking met partnerorganisaties buiten de universiteit. 

Theorie en praktijk

In de Master Honours Classes & Challenges krijgen studenten meer inzicht in de theorie en werken ze tegelijkertijd met concrete casestudies. Zo hebben studenten van het vak 'Social Innovation in Action' de armoedeproblematiek in Leiden onderzocht en heeft het vak 'Circular Economy' gekeken hoe bedrijven hun productie duurzamer kunnen maken. Deze aanpak geeft studenten de vaardigheden die ze nodig hebben om academische theorie toe te passen in de praktijk.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.