Universiteit Leiden

nl en

Master Honours Classes

Aanmelding

Inschrijven voor de Master Honours Classes is mogelijk voor studenten die een masteropleiding volgen aan de Universiteit Leiden. Aanmelden voor deze Classes kan, afhankelijk van wanneer de Class start, in september of januari.

Selectiecriteria

De Master Honours Classes zijn toegankelijk voor gemotiveerde en goed presterende masterstudenten van alle masteropleidingen van de Universiteit Leiden. In overleg met de docenten wordt de ideale groepssamenstelling bekeken. Zo kan er een maximum deelnemerspercentage vanuit één studierichting worden ingesteld om te voorkomen dat de groepssamenstelling te eenzijdig wordt.

Master Honours Classes sluiten aan op de kenmerken van het reguliere masteraanbod van de Universiteit Leiden. Belangrijke kenmerken zijn:

  • de Master Honours Classes zijn gericht op het verder ontwikkelen van een innoverende en onderzoekende houding  bij studenten;
  • de Master Honours Classes doen een beroep op de creativiteit en originaliteit van studenten;
  • de Master Honours Classes worden verzorgd door goede en sterk gemotiveerde Leidse docenten met medewerking van ervaringsdeskundigen uit de praktijk en/of collega’s van andere universiteiten. 

Aanmelden en deadlines

Studenten kunnen zich aanmelden voor een Master Honours Class door het online inschrijfformulier in te vullen en twee bijlagen aan te leveren, te weten:

  • Motivatiebrief;
  • Afschrift van studieresultaten uit bacheloropleiding (en evt. eerste jaar masteropleiding).

Het inschrijfformulier en de data van de aanmelddeadlines worden gepubliceerd op de studentenwebsite.

Selectie en toelating

Studenten worden geselecteerd op basis van hun motivatie, gemiddelde cijfer en studie-achtergrond. Studenten die zich hebben aangemeld voor een class die start in het eerste semester horen uiterlijk half september of ze zijn toegelaten. Voor classes in het tweede semester geldt half januari.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie