Universiteit Leiden

nl en

Leiden University College

Onderwijs

Het Leiden University College (LUC) biedt Bachelor of Arts (BA) en Bachelor of Science (BSc) diploma’s aan binnen het Liberal Arts & Sciences programma dat zich richt op vier Mondiale Uitdagingen: Vrede en Recht, Duurzaamheid, Welvaart en Diversiteit. De leeromgeving van het programma wordt gekenmerkt door kleinschalig, studentgericht onderwijs waarin de kennisuitwisseling en gedeelde ervaring van zowel docent als student centraal staat.

Liberal Arts and Sciences

De Liberal Arts and Sciences (LAS) benadering ziet de universiteitservaring als een kans voor studenten om een breed scala aan academische en sociale vaardigheden te ontwikkelen, analytische capaciteiten te versterken, en de basis te leggen om hun toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Het curriculum van LAS biedt een onderwijsprogramma dat multi- en interdisciplinair van oriëntatie is. Studenten leren te denken in disciplines, maar zich ook tussen de verschillende disciplines te bewegen. Dit stelt ze in staat om hun kritische vaardigheden te ontwikkelen en hun academische horizon te vergroten. Zowel de Mondiale Uitdagingen in het 1e jaar en de keuze van de Majors in het 2e en 3e jaar geven studenten de interdisciplinaire instrumenten en vaardigheden om de sociale en materiele realiteit te analyseren en duiden. De aanvullende focus op Mondiaal Burgerschap geeft studenten de basis van een ethisch kader om hun plaats in de wereld te begrijpen en op waarde te schatten, alsook inzichten in hoe ze daaraan kunnen bijdragen in het kader van het LUC motto ‘Building Knowledge for a Better World’.

Naast het onderwijsprogramma worden studenten gestimuleerd om extracurriculaire activiteiten te ondernemen als een fundamenteel onderdeel van hun Liberal Arts and Sciences ervaring bij het LUC. Dit begint met het combineren van hun academische en studentenervaring in woongemeenschappen op de Campus, waarin studenten hun leven in en rond het LUC zelf organiseren. De brede variëteit aan clubs die door studenten gerund worden bieden een scala aan sociale en maatschappelijke mogelijkheden, van vrijwilligerswerk in de stad tot het ontdekken van nieuwe hobby’s en het runnen van een studentenbar. Input van studenten in LUC zelf wordt ook zeer gewaardeerd, met mogelijkheden tot vertegenwoordiging in de studentenraden in besturen en comités.

In de academische setting van het LUC wordt een scala aan dynamische en diverse perspectieven verkend die studenten in staat stelt om kritisch en creatief te reageren op de uitdagingen van een snel veranderende wereld. Vanuit sociaal perspectief biedt LUC een intensieve en rijke interculturele ervaring die de weg van onze studenten naar mondiaal burgerschap faciliteert. Kortom, LAS behelst een veelomvattende onderwijsfilosofie die de basis legt voor onze afgestudeerden om hun zelfgekozen loopbanen met succes en zelfvertrouwen na te streven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.