Universiteit Leiden

nl en

Leiden University College

About LUC

Leiden University College Den Haag (LUC) is opgericht in 2010 als het internationaal Honours College van de Universiteit Leiden. De campus is gevestigd in Den Haag. LUC biedt een uniek, innovatief bachelor programma in Liberal Arts and Sciences dat studenten de mogelijkheden biedt om hun eigen traject te kiezen om kennis te verwerven binnen een breed en interdisciplinair programma.

Het programma begint met het introduceren van de vier prioritaire thema’s binnen Mondiale Uitdagingen: Vrede en Recht, Duurzaamheid, Welvaart en Diversiteit. Deze thema’s worden op een interdisciplinaire manier behandeld, waardoor studenten een brede variëteit aan perspectieven krijgen aangeboden over hedendaagse vraagstukken. Vanuit dat brede startpunt kunnen studenten in het tweede jaar één van de zes Majors kiezen. In het derde en laatste jaar wordt het diploma behaald door het afronden van een overkoepelend project als sluitstuk.

Het LUC is echter meer dan een innovatief en interdisciplinair Bachelor programma. Het Honours College is gedreven door een set van idealen die het type leeromgeving vormgeven. Ten eerste is er een student-gedreven benadering waarin studenten gedurende het hele programma begeleid en gecoacht worden. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende opties die er zijn na afronding van het programma. Ten tweede zijn we ervan overtuigd dat Maatschappelijke Betrokkenheid een cruciaal onderdeel vormt van Mondiaal Burgerschap. In dit kader wordt studenten gestimuleerd om zich kritisch te verhouden tot en bezig te houden met de lokale omgeving door middel van excursies en onderzoeksprojecten. Ten derde wordt de theorie en praktijk van Duurzaamheid omarmd, waarin aandacht is voor zowel betekenis als belang van dit thema vanuit verschillende disciplines. Tenslotte zorgt het geloof in Sociale Rechtvaardigheid ervoor dat er naar ethische antwoorden wordt gezocht op Mondiale Uitdagingen. Dit alles draagt bij aan het LUC motto van ‘Building Knowledge for a Better World’.

Den Haag, Internationale Stad van Vrede en Recht

LUC bevindt zich in het hart van Den Haag, bekend als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het is de plek waar meer dan 100 ambassades en meer dan 150 internationale organisaties en multinationale ondernemingen gevestigd zijn. Er zijn bovendien wel vijf internationale gerechtshoven die de stad als thuisbasis hebben: het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Permanent Hof van Arbitrage, het Joegoslaviëtribunaal en het Libanontribunaal. Den Haag is dus een locatie die van mondiaal belang is in het nastreven van een stabiele, rechtvaardige wereldorde. De stad Den Haag is daardoor ook een bron van inspiratie voor ons academische programma.

De groeiende Campus Den Haag van de Universiteit Leiden biedt met haar verschillende Engelstalige programma’s een actieve, stimulerende, en internationaal georiënteerde wetenschappelijke omgeving. De talrijke internationale organisaties en gerechtshoven, maar ook de verscheidene overheidsinstellingen, ministeries, NGO’s en onderzoeksinstellingen zorgen naast de nodige expertise ook voor mogelijkheden voor excursies en stageplekken.

Binnen de context van het streven naar Maatschappelijke Betrokkenheid richten studieprojecten zich op de directe omgeving: de stad Den Haag. Van vraagstukken rondom stedelijk afval en recycling tot de effecten van de veranderende culturele samenstelling van de stad; het behoort allemaal tot de fundamentele vraagstukken die het wetenschappelijk DNA vormen van het LUC. Dit maakt onderdeel uit van leren en kennis verwerven die dienstverlening naar de lokale gemeenschap als uitgangspunt heeft. Dit streven staat ook centraal in de cursus Mondiaal Burgerschap of via vrijwilligersprojecten. De grote stadsparken alsook de aangrenzende duinen en het gevarieerde landschap rondom Den Haag bieden bovendien verschillende mogelijkheden voor LUC veldwerktrips en onderzoek door studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.