Universiteit Leiden

nl en

Theoretische taalkunde

Computationele taalkunde

Binnen de computationele taalkunde wordt er gebruik gemaakt van computermethodes om antwoord te krijgen op taalkundige vragen over verscheidene onderwerpen.

Tegenwoordig zijn computerprogramma’s onmisbaar voor het verzamelen, annoteren en bewaren van taalkundige data. Ook voor het analyseren van data worden steeds meer computationele methodes ingezet. Deze methodes zijn erg belangrijk voor de taalkunde in het algemeen, maar eveneens voor het begrijpen van de menselijke cognitie, maatschappij en geschiedenis.  

Wat we doen

Het LUCL gebruikt computationele methodes om zowel taalvariatie en taalverandering als bepaalde sociolinguïstische verschijnselen te onderzoeken. We gebruiken computermodellen om bijvoorbeeld sociale media te analyseren, maar ook om veelzeggende patronen in bepaalde tekstcorpora te vinden.  

Onze onderzoeksonderwerpen zijn onder meer:  

  • Taalvariatie en taalverandering

  • Dialectrometrie 

  • Lexicale semantiek

  • Natuurlijke-taalverwerking 

  • Visualisaties van linguïstische data 

  • Georuimtelijke analyses van linguïstische data  

  • Tekstmining 

  • Analyses van sociale-mediadata  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.