Universiteit Leiden

nl en

Theoretische taalkunde

Syntaxis

Syntactici onderzoeken hoe woorden in de menselijke taal worden gecombineerd tot grotere eenheden (frases en zinnen) en hoe de combinatiemogelijkheden de woordvolgorde en de grammaticale relaties tussen de delen van een zin bepalen.

Ze proberen vast te stellen welke principes er ten grondslag liggen aan de vorming van grotere eenheden. Ze stellen zowel de regels van zinsstructuren in specifieke talen vast als de cognitieve principes die de basis vormen voor de taalkundige capaciteiten van het menselijk brein. 

Wat we doen

Binnen het kader van de generatieve taalkunde onderzoeken syntactici aan het LUCL talen en taalstructuren, met een primaire focus op (huidige en historische) varianten van zowel het Nederlands, Engels, Frans, Italiaans en Hongaars als het Bantoe en Chinese talen en dialecten.

Onze onderzoeksonderwerpen zijn onder meer: 

  • Taalvariatie tussen verwante en niet-verwante talen en dialecten  
  • Beschrijvingen en analyses van historische taalsituaties  
  • Taalverandering  
  • Aspect  
  • Argument en event-structuur 
  • Taalkundige aspecten van weglating  
  • Vorm en betekenis van telbare, numerieke eenheden en maateenheden 
  • Het raakvlak van syntaxis en informatiestructuren  
  • Het raakvlak van syntaxis en morfologie 
  • Het raakvlak van syntaxis en semantiek  
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.