Universiteit Leiden

nl en

Theoretische taalkunde

Morfologie

De morfologie beschrijft de grammatica van woorden. Morfologen bestuderen hoe woorden zijn opgebouwd, en welke principes de vorm en functie van woorden bepalen.

De meeste talen ter wereld bevatten gelede woorden: woorden die bestaan uit kleinere betekenisvolle elementen. Variaties van hetzelfde woord, zoals het Nederlandse “fiets”, “fietst” en “fietste” zijn onderverdeeld in zogeheten paradigma’s. Aan het LUCL wordt zowel de interne structuur van woorden als de werking van de paradigma’s vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd.  

Woorden drukken niet alleen betekenis uit, maar ook bepaalde grammaticale functies, zoals het meervoud, de verleden tijd, de datieve naamval of het vrouwelijke geslacht. Al deze grammaticale functies brengen hun eigen taalkundige kwesties met zich mee, die worden onderzocht aan het LUCL.  

De morfologie staat ook centraal binnen de beschrijvende taalkunde, experimentele taalkunde, historische en vergelijkende taalkunde en binnen het onderzoek naar taalverwerving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.