Universiteit Leiden

nl en

Sociolinguïstiek en taalbeheersing

Language policy and planning

Op microniveau bij interactie tussen familie of vrienden, op mesoniveau bij scholen, winkels, religieuze groeperingen of bedrijven, en op macroniveau bij natiestaten en internationale organisaties: Language Policy and Planning (LPP) is overal!

Wij doen onderzoek naar taalpolitiek en taalplanning in verschillende historische en hedendaagse contexten in verschillende regio’s van de wereld, waaronder Afrika, Europa, Latijns-Amerika, en het Midden-Oosten. De kern van veel taalkundige en ideologische geschillen tussen meerderheids- en minderheidstalen bestaat uit verschillen in machtsverhoudingen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de verschillende soorten spanningen tussen koloniale talen, oorspronkelijke talen en immigrantentalen.

Onderzoeksonderwerpen zijn onder meer:

  • De opkomst van taalideologieën (zoals de ideologie van de standaardtaal) en de impact daarvan op LPP
  • De invloed van LPP op taalgebruik
  • Patronen van taalgebruik in migrantengemeenschappen
  • De interactie van LPP en individuele/collectieve identiteiten
  • Grassroot taalactivisme in online en offline ruimten
  • Taalgebruik in het veld van onderwijs en geletterdheid

Aanvragen van toekomstige promovendi zijn van harte welkom binnen al deze onderzoekdomeinen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.