Universiteit Leiden

nl en

Sociolinguïstiek en taalbeheersing

Argumentatie en retorica

Argumentatie en retorica is het onderzoek naar hoe we iemand verbaal overtuigen. Oftewel, wat zeggen we en hoe zeggen we het?

Menselijke communicatie bestaat voor een groot deel uit pogingen om elkaars meningen en houdingen te beïnvloeden. Een politicus wil dat het volk voor hem stemt, een dokter wil dat haar patiënt de juiste behandelingen ondergaat, een student wil misschien dat haar ouders haar huur betalen. Aan het LUCL doen we onderzoek naar de argumentatieve en taalkundige technieken die gebruikt worden in het argumentatief discours, zowel in onze dagelijkse gesprekken als in meer of minder formele situaties.

Wat we doen

We doen onderzoek binnen het kader van de argumentatietheorie, klassieke en moderne vormen van retorische theorie en taalkundige stilistiek.

De analyse en evaluatie van het argumentatiediscours gaat ervan uit dat taalgebruikers zichzelf willen presenteren als redelijke communicatoren, maar tegelijkertijd ook hun zin willen krijgen. Op deze manier kunnen we de argumentatie zien als een strategisch ontwerp. We gebruiken allerlei methodes om deze strategieën te onderzoeken: conceptueel-theoretisch, empirisch zoals kwalitatief/analytisch of kwantitatief (experimenteel of corpusonderzoek) of een combinatie hiervan.

Aanvragen van toekomstige promovendi die geïnteresseerd zijn in het onderzoek naar deze strategische ontwerpen zijn van harte welkom.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.