Universiteit Leiden

nl en

Sociolinguïstiek en taalbeheersing

Interactionele sociolinguïstiek

Hoe beïnvloeden sociale en politieke ontwikkelingen het proces van betekenisgeving in verschillende delen van de wereld? Waarom is een bepaald discours op verschillende manieren te interpreteren, afhankelijk van de context waarin deze wordt geproduceerd en overgedragen? En hoe zijn cultuur, politiek, geschiedenis en taal met elkaar verbonden?

Dit zijn enkele van de overkoepelende onderzoeksvragen die we stellen binnen het veld van de interactionele sociolinguïstiek. Het hoofddoel binnen dit veld is om de verschillende lagen van betekenisgeving door discursieve interacties te ontdekken. Deze lopen uiteen van formele uitingen als politieke toespraken tot informele, alledaagse communicatie zoals gesprekken tussen vrienden of buren.

Ons onderzoek in de interactionele sociolinguïstiek kent een grote verscheidenheid aan conceptuele benaderingen, zoals (kritische) discoursanalyses, interculturele pragmatiek, conversatie-analyses, semiotiek en taalkundige antroplogie en queer taalkunde.

Voorbeelden van onderzoeksonderwerpen

  • de relatie tussen taal, gender en seksualiteit
  • de politieke gevolgen van bepaald taalgebruik
  • de rol van culturele normen binnen communicatie
  • interactie in zowel formele als informele context

Aanvragen van toekomstige promovendi zijn van harte welkom binnen al deze onderzoekdomeinen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.