Universiteit Leiden

nl en

Sociolinguïstiek en taalbeheersing

Pragmatiek

Woorden kunnen, afhankelijk van wie ze waar en wanneer gebruikt, erg veel verschillende betekenissen hebben of zelfs het tegenovergestelde van hun woordenboekbetekenissen uitdrukken.

Binnen de pragmatiek wordt onderzoek gedaan naar de mechanismes die de betekenis van woorden binnen bepaalde contexten bepalen. Leidend hierbij is de intentie van de spreker, in samenwerking met het besef van die intentie bij de ontvanger. Andere belangrijke factoren zijn: culturele normen, de situationele setting, genreconventies, de aanwezigheid van andere partijen, individuele verschillen en zelfs emoties. Deze zaken spelen allemaal mee in het vormen van betekenis in gesprekken. Ook onderzoeken we of we dergelijke betekenissen kunnen generaliseren voor verschillende contexten.

Wat we doen

We onderzoeken de manier waarop betekenissen van woorden tot stand komen in conventionele patronen van taalgebruik. Hier komen de vakgebieden van pragmatiek, cognitieve taalkunde en constructiegrammatica samen. We maken gebruik van corpora en experimentele en etnografische onderzoekmethodes.

Onze onderzoeksgroep is gespecialiseerd in experimentele pragmatiek, sociopragmatiek, theorieën over (on)beleefdheid en interculturele pragmatiek. Aanvragen van toekomstige promovendi zijn van harte welkom binnen al deze onderzoekdomeinen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.