Universiteit Leiden

nl en

Dutch Research Council Open Science Fund grants for five Leiden projects

Five projects with a lead applicant from Leiden will receive an Open Science Fund grant from the Dutch Research Council (NWO). The applications come from researchers from the Faculty of Science, the Faculty of Social and Behavioural Sciences and the LUMC.

The Open Science Fund grants of up to 50,000 euros support projects specifically designed to implement and foster open science. The NWO is thus bolstering the recognition and appreciation of open science by supporting researchers who have taken or want to take the lead in this movement.

Open science is also an important part of the university-wide Academia in Motion programme because it helps increase our scientific and societal impact. Open science enhances the quality and integrity of research results, promotes interdisciplinary research and allows new ideas to be shared faster and more widely.

The Leiden recipients of an Open Science Fund grant are:

OPENOPTICS – Open Science for Optical Stimulation

Ray-tracing is een veelgebruikte techniek om optische systemen, zoals een telescoop of het oog, te bestuderen. In het project OPENOPTICS wordt ZOSPy, een software die dit soort analyses automatiseert, uitgebreid zodat het makkelijker gebruikt kan worden om methodes en resultaten met elkaar te delen.

Ray-tracing is a widely used technique to study optical systems, such as a telescope or the eye. In the OPENOPTICS project features will be added to ZOSPy, software that automates these analyses, to simplify this sharing of methods and results.

Applicant: Jan-Willem Beenakker (LUMC)
Leiden team members: Corné Haasjes (LUMC) and Luc van Vught (LUMC)

Enhancing FAIR data in BioImagining through improving RSpace – IRODS integration

De onderzoekers willende integratie verbeteren tussen RSpace, een digitaal onderzoeksplatform, en iRODS, een open-source platform voor gegevensbeheer. RSpace stelt onderzoekers in staat om hun werk te documenteren en te koppelen aan externe gegevensbronnen, terwijl iRODS zorgt voor uniforme naamgeving, opslag en vindbaarheid van onderzoeksdata.

This project will enhance the integration between RSpace, a digital research platform, and iRODS, an open-source policy-based data management solution. RSpace empowers researchers to document their work and link to external data resources, while iRODS offers a unified organisation, data storage and data retrieval. 

Applicant: Sylvia Le Dévédec (LACDR)
Leiden team member: Leonardo Lenoci (
Information Management Team of the Faculty of Science
)

Promoting Open Science Teaching: A Positive, Inclusive and Participatory Program for Educators (POST-Edu)

In this project, the researchers want to design and develop a self-guided programme for educators interested in teaching Open Science. In consultation with educators, three modules will be developed and evaluated that view Open Science through a positive, participatory and inclusive lens.

Applicant: Leticia Rettore Micheli (Institute of Psychology)

OPENBRAIN: Using All-Resolutions Inference to make brain activation studies more open

In dit project worden vrije toegankelijke (open-source) software en verbeterde richtlijnen ontwikkeld voor een nieuwe statistische methode die gebruikt wordt om gegevens uit hersenonderzoek te analyseren. Door deze nieuwe statistische methode zijn resultaten beter te interpreteren en te reproduceren.

In this project the researchers aim to develop open-source software and improved guidelines for a new statistical method for analysing data from brain imaging studies. This new statistical method will make the results easier to interpret and reproduce.

Applicant: Wouter Weeda (Leiden University Institute for Statistical Science)
Leiden team member: Jelle Goeman (LUMC)

Copula-based virtual patient simulation as tool to enable community access to patient population characteristics without sharing patient-data

Access to individual-level patient characteristics is essential for the development of new optimisation approaches and biomedical research in general. This project will develop software and training materials to facilitate the adoption of copula models of patient data – models that generate patient datasets without needing to share the original protected patient data.

Applicant: Laura Zwep (LACDR)
Leiden team members: Coen van Hasselt (LACDR) and Tingjie Guo (LACDR)

This website uses cookies.  More information.