Universiteit Leiden

nl en

NWO Open Science Fund subsidies voor vijf Leidse projecten

Vijf projecten met een Leidse hoofdaanvrager krijgen een Open Science Fund-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De gehonoreerde aanvragen zijn afkomstig van onderzoekers van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de Faculteit der Sociale Wetenschappen en het LUMC.

De Open Science Fund-subsidies van maximaal 50.000 euro ondersteunen projecten gericht op het toepassen en stimuleren van open science. NWO wil daarmee een verdere impuls geven aan het erkennen en waarderen van open science door ondersteuning van onderzoekers die in deze beweging het voortouw hebben genomen of willen nemen.

Open science is ook een belangrijk onderdeel van het universiteitsbrede Academia in Motion programma omdat het een grotere wetenschappelijke en maatschappelijke impact mogelijk maakt. Open science verhoogt de kwaliteit en integriteit van onderzoeksresultaten, bevordert interdisciplinair onderzoek en maakt het mogelijk om nieuwe ideeën sneller en breder te delen.

De Leidse ontvangers van een Open Science Fund-beurs zijn:

OPENOPTICS – Open Science for Optical Stimulation

Ray-tracing is een veelgebruikte techniek om optische systemen, zoals een telescoop of het oog, te bestuderen. In het project OPENOPTICS wordt ZOSPy, een software die dit soort analyses automatiseert, uitgebreid zodat het makkelijker gebruikt kan worden om methodes en resultaten met elkaar te delen.

Aanvrager: Jan-Willem Beenakker (LUMC)
Leidse teamleden: Corné Haasjes (LUMC) en Luc van Vught (LUMC)

Enhancing FAIR data in BioImagining through improving RSpace – IRODS integration

De onderzoekers willende integratie verbeteren tussen RSpace, een digitaal onderzoeksplatform, en iRODS, een open-source platform voor gegevensbeheer. RSpace stelt onderzoekers in staat om hun werk te documenteren en te koppelen aan externe gegevensbronnen, terwijl iRODS zorgt voor uniforme naamgeving, opslag en vindbaarheid van onderzoeksdata.

Aanvrager: Sylvia Le Dévédec (LACDR)
Leids teamlid: Leonardo Lenoci (
Information Management Team van Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Promoting Open Science Teaching: A Positive, Inclusive and Participatory Program for Educators (POST-Edu)

De onderzoekers willen een open toegankelijke cursus te ontwikkelen ter ondersteuning van onderwijzers die geïnteresseerd zijn in open science. In synergie met onderwijzers, worden er drie modules ontwikkeld en geëvalueerd waarin open wetenschap beschouwd wordt door een positieve, participatieve en  inclusieve lens.

Aanvrager: Leticia Rettore Micheli (Instituut Psychologie)

OPENBRAIN: Using All-Resolutions Inference to make brain activation studies more open

In dit project worden vrije toegankelijke (open-source) software en verbeterde richtlijnen ontwikkeld voor een nieuwe statistische methode die gebruikt wordt om gegevens uit hersenonderzoek te analyseren. Door deze nieuwe statistische methode zijn resultaten beter te interpreteren en te reproduceren.

Aanvrager: Wouter Weeda (Leiden University Institute for Statistical Science)
Leids teamlid: Jelle Goeman (LUMC)

Copula-based virtual patient simulation as tool to enable community access to patient population characteristics without sharing patient-data

Toegang tot individuele klinische patiëntengegevens is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën en voor biomedisch onderzoek in het algemeen. In dit project worden software en trainingsmaterialen ontwikkeld om het gebruik van copula modellen van patiëntgegevens – modellen die individuele eigenschappen van patiënten simuleren zonder oorspronkelijk beschermde patiëntgegevens te delen - te faciliteren.

Aanvrager: Laura Zwep (LACDR)
Leidse teamleden: Coen van Hasselt (LACDR) en Tingjie Guo (LACDR)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.