Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Verduurzaming Universiteitsbibliotheek

De verduurzaming van de Universiteitsbibliotheek (UB) wordt in drie stappen uitgevoerd: eerst de vervanging van de gevelbeglazing voor HR++ glas, dan de vernieuwing van de dakkoepels, en tot slot aanpassing van de klimaatinstallatie. Na afronding is de goed geïsoleerde UB voorzien van lage temperatuurverwarming en klaar voor aansluiting op de warmte-koudeopslag (WKO). De bronnen zijn al gerealiseerd en deze bevinden zich onder de voorpleinen langs de Witte Singel.

Vervanging gevelbeglazing

Om een gebouw te kunnen verwarmen op lage temperatuur waarmee aansluiting op de WKO mogelijk wordt, is het van belang dat het goed is geïsoleerd. Bij de UB is dat nog niet het geval en is één van de maatregelen het vervangen van de oude gevelbeglazing voor HR++ glas. Dit glas krijgt ook een warmtewerende coating waardoor de huidige buitenzonwering straks overbodig is. Tegelijkertijd vindt onderhoud van de kozijnen plaats en worden deze geschuurd en voorzien van een nieuwe laklaag. Bij het vervangen van het glas zal er ook een asbestsanering worden uitgevoerd. In de beglazingskit zit een minimale hoeveelheid asbest die verwijderd moet worden. Omdat het in dit geval een ‘hechtgebonden’ soort is valt dit onder de Risicoklasse 1 (RK1 = laag risico) en is de kans op asbestvezelemissie nihil. De sanering wordt niettemin zorgvuldig en volgens veiligheidsprotocol uitgevoerd. Het vervangen van de gevelbeglazing en het schilderwerk zijn gereed in het laatste kwartaal van 2024.

Het werk aan de kozijnen van de UB is in maart gestart.

Vervoer over water

Om de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken zullen de glaspanelen per emissievrije duwboot worden aangevoerd over het water via de Rijn, naar de Rijn- en Schiekade. Afvoer van de oude glaspanelen gaat eveneens met deze duwboot. De doorgang over het water blijft te allen tijde vrij. De duwboot ligt gedurende het lossen en laden aan de kade aan de achterzijde van de UB. Dit kan een dagdeel duren. Met behulp van een kraanwagen worden de glaspanelen van en op de boot getild. Dit zorgt mogelijk voor enig (kort) oponthoud. Op de kade van de Maliebaan achter de UB komen op enkele parkeerplaatsen twee op elkaar gestapelde containers te staan.

Glaskoepels en installaties

In het tweede kwartaal van 2025 start de vervanging van de koepels op het dak van de UB waarbij zo nodig ook de dakisolatie wordt vervangen. Op die manier is naast de gevel ook het dak straks goed geïsoleerd. Hierna volgt de upgrade van de gebouwinstallaties. Eind 2025 is het werk gereed en volgt de koppeling met de WKO.

In de loop van de tijd wordt deze pagina aangevuld met nieuwe informatie over dit project.

Herinrichting pleinen

Het voorplein tussen de UB en het net opgeleverde Herta Mohrgebouw (voorheen Cluster Zuid) krijgt een heel ander uiterlijk, met veel meer groen en fijne zitplekken. De platanen van het voorplein van Cluster Noord (Matthias de Vrieshof) zijn er alvast naartoe verplaatst. In de toekomst krijgt Cluster Noord ook een groen voorplein in dezelfde sfeer. 

Het ontwerp van het voorplein bij de UB.

Contact

Wilt u meer weten over de verduurzaming van de Universiteitsbibliotheek of de herinrichting van de pleinen, of wilt u er iets over kwijt? Stuur dan een bericht naar info@vastgoed.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.