nl en

Centre for Innovation

Het Centre for Innovation (CFI) stelt zich ten doel transformatieve trends in de digitale wereld te identificeren en te onderzoeken door innovatieve methoden, producten en oplossingen te creëren voor de Universiteit Leiden en haar partners.

Wie we zijn

Als expertisecentrum staan we vooraan bij het testen van nieuwe instrumenten en werkwijzen op onderwijsgebied. We zijn een team van multidisciplinaire experts, ontwerpers en ontwikkelaars. Voor ons staat de mens centraal als het om innovatie gaat. We ontwikkelen leerervaringen, toepassingen, technologieën en methoden die gericht zijn op het begrijpen en onderzoeken van kernproblemen, en we willen daar impact op hebben.

We dragen, ideeën en inzichten over tussen het hoger onderwijs en de samenleving, met het doel expertise over innovaties op te doen en te delen - innovaties die het volledige potentieel van het digitale tijdperk benutten. Onze innovaties bevorderen samenwerking binnen de Universiteit Leiden en tussen (inter)nationale academische instituties, maatschappelijke actoren en de private en publieke sector.

Wat we doen

CFI wil de Universiteit Leiden voorbereiden op de digitale toekomst door sociale en technologische trends te onderzoeken, en te experimenteren met manieren om het leren toe te rusten voor de 21e eeuw.

We richten ons op vier thema's:

•    Digitale oplossingen voor Educatie & Onderzoek
•    Leerervaringen
•    Levenslang leren
•    Data & AI (Artificial Intelligence) met maatschappelijke impact

Deze thema's kunnen worden beschouwd als de verkenningsgebieden voor ons onderzoek, als acties en kansen. Binnen elk thema focussen we op onderwerpen die we innovation topics noemen. Deze kunnen in de loop van de tijd veranderen of zich ontwikkelen, wanneer we zien dat zich nieuwe trends of kansen voordoen. Of ze kunnen ervoor zorgen dat we onze innovaties implementeren of verder versterken. Onze doelstelling is, om altijd betekenisvolle innovaties aan te dragen voor het (hoger) onderwijs en de samenleving. 

Thema: Digitale oplossingen voor Educatie & Onderzoek

Binnen het thema Digitale oplossingen voor Educatie & Onderzoek, experimenteren we met, of ontwikkelen we technologieën om belangrijke problemen op te lossen voor leerkrachten, studenten, onderzoekers en hun ondersteuners. De toekomst wordt steeds digitaler - een ontwikkeling die de manier verandert waarop onderwijs in de collegezaal wordt gegeven, gefaciliteerd en geadministreerd. Technologie kan ons inspireren om nieuwe doorbraken te ontdekken voor innovatie in educatie, hoewel digitalisering nooit een doel op zich is. Lees meer...

Thema: Leerervaringen

Binnen het thema Leerervaringen, richten we ons op de experimentele kant van leren, zodat we kunnen profiteren van nieuwe techniek en kennis die mogelijkheden creërt om onderwijs meer divers, toegankelijk en boeiend te maken. We gebruiken de aandachtsgebieden binnen dit onderwerp ook bij het ontwikkelen van de andere onderwerpen. Lees meer...

Thema: Levenslang leren

Bij het thema Levenslang leren, onderzoeken we leermogelijkheden vanaf de middelbare school tot aan het pensioen, en de organisatorische veranderingen die nodig zijn om levenslang leren te ondersteunen. Leren kan gezien worden als een levenslang proces en docenten vinden het belangrijk om ook een breder publiek te bereiken en permanente educatie te stimuleren, buiten de traditionele educatie om. Lees meer...

Thema: Data & AI (Artificial Intelligence) met maatschappelijke impact 

Met het thema Data & AI met maatschappelijke impact, steunen wij partners om sociale veranderingen uit te voeren en om te kijken of en hoe ze bij hun educatieve ondersteuning data en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen gebruiken. We proberen datagedreven oplossingen uit voor maatschappelijke uitdagingen en denken na over de menselijke aspecten van data zoals ethiek, privacy en transparantie. Lees meer...

Hoe wij je kunnen helpen

Ben jij betrokken bij educatieve innovatie en ben je op zoek naar expertise op het gebied van digitale technologie of innovatiemethodologie? Neem contact met ons op! We hebben veel ervaring met innovatieprojecten, die we combineren met onze expertise op het gebied van innovatie-methodologie, het ontwerpen van leerervaringen, media-ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, dataverantwoordelijkheid en het besturen van processen en projecten. Lees meer...

Deze website maakt gebruik van cookies.