Universiteit Leiden

nl en

Serie

Leids Historisch Dispuut Merlijn

Merlijn is opgericht in 1989, omdat een groep deeltijdstudenten behoefte bleek te hebben aan meer informeel onderling contact. De oprichting gebeurde mede op initiatief van de vakgroep Geschiedenis, omdat men daarbinnen beter op de hoogte wilde zijn en blijven van wat er bij de deeltijders leefde. Op zaterdag 25 mei 2024 vieren we alweer het 7e lustrum van Merlijn, meer informatie daarover vindt u hieronder bij de agendaberichten.

Het dispuut heeft intussen circa 95 leden, niet alleen deeltijdstudenten maar ook oudere voltijdstudenten Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, toehoorders, studenten à la carte en HOVO-ers. Ook veel afgestudeerden blijven of worden lid. Op die manier blijft de mogelijkheid bestaan om kennis en ervaringen uit te wisselen en proeft men nog enigszins de universitaire sfeer.

  • Lezingen

Merlijn organiseert zes maal per jaar een lezing over uiteenlopende onderwerpen door specialisten van binnen de Universiteit Leiden of van daarbuiten. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangehaakt bij de actualiteit van het geschiedkundig onderzoek.

De lezingen worden meestal gehouden in het Lipsiusgebouw van de Faculteit Geesteswetenschappen en zijn in het algemeen vrij toegankelijk.

Bekijk hier het lezingenoverzicht

  • Excursies

In ieder geval éénmaal per jaar wordt er een excursie met uiteraard een historisch aspect georganiseerd.

  • Sociale activiteiten

Na de lezingen is er bij de borrel gelegenheid tot napraten en discussie, ook met de spreker. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijk etentje.

  • Contributie

Het lidmaatschap van Merlijn bedraagt €20,00 per academisch jaar, dus lopend van 1 september t/m 31 augustus.

  • Informatie

De leden krijgen de informatie over alle activiteiten toegezonden, in principe per e-mail.

Wilt u lid worden, stuur dan een e-mail met naam, adres, tel.nr., uw studiejaar en Nieuw lid Merlijn, aan de secretaris via lhdmerlijn@gmail.com. De contributie tot 1 september 2025 bedraagt € 20,00, te voldoen op rekeningnummer NL08 INGB 0009 263 958 t.n.v. Leids Historisch Dispuut Merlijn te Nieuw-Vennep, onder vermelding van Contributie 2024-2025

 

Per april 2024

Voorzitter
Puck Wijnschenk Dom

Secretaris
Henny Denessen
lhdmerlijn@gmail.com

Penningmeester
Thea Hendriks

Rekeningnummer: NL08 INGB 0009 2639 58 t.n.v. Leids Historisch Dispuut Merlijn te Nieuw-Vennep

Overige leden
Aad van der Hout
Anneke Boot
Marian Weevers

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.