Universiteit Leiden

nl en

Serie

Leids Historisch Dispuut Merlijn

Merlijn is opgericht in 1989, omdat een groep deeltijdstudenten behoefte bleek te hebben aan meer informeel onderling contact. De oprichting gebeurde mede op initiatief van de vakgroep Geschiedenis, omdat men daarbinnen beter op de hoogte wilde zijn en blijven van wat er bij de deeltijders leefde.

Het dispuut heeft intussen circa 95 leden, niet alleen deeltijdstudenten maar ook oudere voltijdstudenten Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, toehoorders, studenten à la carte en HOVO-ers. Ook veel afgestudeerden blijven of worden lid. Op die manier blijft de mogelijkheid bestaan om kennis en ervaringen uit te wisselen en proeft men nog enigszins de universitaire sfeer.

  • Lezingen

Merlijn organiseert zes maal per jaar een lezing over uiteenlopende onderwerpen door specialisten van binnen de Universiteit Leiden of van daarbuiten. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangehaakt bij de actualiteit van het geschiedkundig onderzoek.

De lezingen worden meestal gehouden in het Lipsiusgebouw van de Faculteit Geesteswetenschappen en zijn in het algemeen vrij toegankelijk.

Bekijk hier het lezingenoverzicht

  • Excursies

In ieder geval éénmaal per jaar wordt er een excursie met uiteraard een historisch aspect georganiseerd.

  • Sociale activiteiten

Na de lezingen is er bij de borrel gelegenheid tot napraten en discussie, ook met de spreker. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijk etentje.

  • Contributie

Het lidmaatschap van Merlijn bedraagt €17,00 per academisch jaar, dus lopend van 1 september t/m 31 augustus.

  • Informatie

De leden krijgen de informatie over alle activiteiten toegezonden, in principe per e-mail.

Wilt u lid worden bel naar een bestuurslid of stuur een e-mail met naam, adres, tel.nr. en e-mailadres aan de secretaris via lhdmerlijn@gmail.com en maak 17,00 euro over op rekening nr. NL08 INGB 0009 263 958 t.n.v. Leids Historisch Dispuut Merlijn te Den Haag, onder vermelding van het studiejaar en Nieuw lid Merlijn.

Voorzitter
A.T.M. (Puck) van Rijn-Wijnschenk Dom
tel: 06-21464790
e-mail: 
rijnwijnschenk@gmail.com

Secretaris
H.J.M. (Henny) Denessen
tel. 071-5127709 / 06-23592222
e-mail: 
hdenessen@casema.nl en lhdmerlijn@gmail.com

Penningmeester
W. (Willem) Ankersmit
tel: 070-3688309 / 06-46021525
e-mail: 
willem.ankersmit@gmail.com

Lid/excursies
J.S.M. (Anneke) Boot
tel. 071-5140658 / 06-48223242
e-mail: 
jsm.boot@casema.nl

Rekeningnr.: NL08 INGB 0009 2639 58 t.n.v. Leids Historisch Dispuut Merlijn te Den Haag.

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.