Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Pathways to Proteinuria

  • R. Khalil
Datum
dinsdag 4 juni 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P.C.W. Hogendoorn
  • Prof.dr. A.J. Rabelink
  • dr. J.J. Baelde

Samenvatting

Proteïnurie, het uitplassen van eiwit in de urine, is een onafhankelijke risicofactor van toename van schade aan de nier, ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten en sterfte. In normale, fysiologische omstandigheden hebben mensen geen aanhoudende proteïnurie. Er komt pas eiwit in de urine wanneer deze door de filtereenheid van de nier, de glomerulus, gaat en vervolgens niet wordt opgenomen in de tubulus van de nier. Als een van deze onderdelen beschadigd raakt, kan dat leiden tot proteïnurie.
Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is om de paden leidend tot proteïnurie verder in kaart te brengen. De glomerulaire filtratiebarrière is niet een statische zeef. Het is een dynamisch gereguleerde machine, waarbij de verschillende onderdelen van zowel de filtratiebarrière als de tubulaire reabsorptie samenwerken. Het vergroten van het begrip van deze samenwerkende onderdelen zal de sleutel zijn tot het identificeren en ontwikkelen van nieuwe gerichte behandelingen van proteïnurie, die hopelijk zullen leiden tot een lagere ziektelast en betere gezondheid van onze patiënten.
De belangrijkste bevindingen en conclusies in dit proefschrift bestaan uit:
- Het introduceren van een experimenteel model dat geschikt is voor het onderzoeken van de pathofysiologie en behandelingen van nefropathische cystinose.
-  Het aantonen dat verlies van heparan sulfaat glycosaminoglycanen niet altijd leidt tot een kapotte filtratiebarrière.
- Bevestigen dat dynamin een beschermende rol lijkt te hebben in de filtratiebarrière en een veelbelovend aangrijpingspunt is voor het behandelen van proteïnurie.
- Introduceren van transmembraan eiwit 14A als belangrijk onderdeel van de filtratiebarrière.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.