Universiteit Leiden

nl en

Debat | Publiek gesprek

Democratie en Omgangsvormen

Datum
maandag 27 maart 2023
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
3.18

De discussie over de omgangsvormen in de Tweede Kamer doet al geruime tijd veel stof opwaaien. Moeten er grenzen getrokken worden ter verdediging van het redelijke debat en dus van de democratie? Of is de toegankelijkheid van het debat in de Kamer belangrijker en staat de vrijheid van meningsuiting boven alles?

Recentelijk vindt in deze discussie een kentering plaats. Waar sinds de opkomst van Pim Fortuyn de gedachte dat alles gezegd moet kunnen worden domineerde, is er tegenwoordig meer aandacht voor het gevaar  van democratische ondermijning door uitspraken in de Kamer. Deze kentering wordt vaak beschouwd als een reactie op veranderende ‘omgangsvormen’, maar is dat wel terecht? Met andere woorden: gaat het hier om de verdediging van ‘fatsoen’ als waarde of worden basisregels van democratie overtreden? Een zekere mate van onfatsoen en afwijking van pure redelijkheid hoort misschien wel bij een open democratische politiek. Mogelijk staren we ons blind op de toon van het debat en is het belangrijker om naar de inhoud te kijken van wat gezegd wordt. Of gebeurt dit de laatste tijd al, en is dat de kentering die we waarnemen?

Over deze kwestie organiseren we een publiek gesprek. Niet zozeer een debat met tegenover elkaar (vast)staande meningen, maar een verkenning van een probleem dat cruciaal is voor de democratie. Aanleiding is het door het Thorbeckefonds van de KNAW gesubsidieerde onderzoeksproject “Redelijkheid omstreden. Debatregels en de toegang tot democratie, 1870-1940” (onderzoekers dr. Anne Petterson, Radboud Universiteit; dr. Anne Heyer en prof. Henk te Velde, Universiteit Leiden).

Panelleden

  • Hans Goslinga, politiek commentator, Trouw
  • Carla Hoetink, universitair docent Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit
  • Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden

De introductie van de bijeenkomst zal worden verzorgd door Anne Heyer, universitair docent Europese Geschiedenis, Universiteit Leiden. Het gesprek wordt geleid door Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse Geschiedenis, Universiteit Leiden.

Programma

17:00 – 17:30 Inloop

17:30 – 18:45 Gesprek

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Felix Bosch: f.r.bosch@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.