Universiteit Leiden

nl en

Thorbecke Fonds Subsidie voor onderzoek naar procedurele redelijkheid en de representatieve democratie

Henk te Velde heeft een subsidie toegekend gekregen uit het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke voor het onderzoeksproject 'De redelijkheid omstreden: Debatregels en de toegang tot de democratie, 1870-1940'. De komende drie jaar gaat hij samen met projectleiders Anne Heyer en Anne Petterson (Radboud Universiteit) onderzoek doen naar procedurele redelijkheid en de representatieve democratie.

De redelijke uitwisseling van argumenten in het parlement lijkt tegenwoordig op gespannen voet te staan met de toegankelijkheid van democratische besluitvorming. Debatprocedures worden door het volk vaak bezien als elitair en ondemocratisch. Dit roept vragen op over de werking en legitimiteit van de representatieve democratie. Deze spanning tussen procedurele redelijkheid en toegankelijkheid gaat zelfs terug naar de beginperiode van de moderne democratie. De parlementaire debatregels kwamen in 1870 in Nederland en de rest van Europa onder druk te staan. Wat was het nut van redelijk debatteren en beslissen als een groot deel van de bevolking uitgesloten bleef? In hun project bestuderen Te Velde en zijn team hoe politici en burgers tussen 1870 en 1940 de spanning tussen redelijkheid en toegankelijkheid van politieke debatten in én buiten het parlement in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië trachtten op te lossen.

Fonds Staatsman Thorbecke

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.