Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Bijeenkomst

Oproer in de Polder

Datum
donderdag 8 december 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Telders Auditorium (bovenzaal)

Het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) organiseert deze bijeenkomst rond het thema ‘Oproer in de polder’. Door recente protesten rond o.a. de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en het coronabeleid krijgen thema’s als politiek geweld en burgerlijke ongehoorzaamheid momenteel veel aandacht. Op deze bijeenkomst willen we van gedachten wisselen over de motieven van de burgers die deelnemen aan protesten die de openbare orde verstoren en die misschien zelfs gewelddadig worden, over de rol die oproerigheid speelt in het politieke proces, hoe ordehandhavers en politici erop reageren, en hoe die oproerigheid door o.a. de media geframed wordt. We vertrekken daarbij vanuit een historisch perspectief en blikken terug op eerdere protesten, waarbij en passant ook de vraag wordt opgeworpen of het protestrepertoire in Nederland continuïteit kent of aan verandering onderhevig is.

Opzet en doel van de bijeenkomst

De bijeenkomst start met een korte historische inleiding verzorgd door Maartje Janse, aangevuld met 2 of 3 heel korte historische case studies door studenten die onderzoek doen in het kader van geschiedenisvak ‘Oproerige burgers’. Vervolgens zullen Dirk Strijker (RUG) en Amarins Jansma (UU) het woord voeren over respectievelijk boerenprotesten en klimaatactivisme. Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie. Het doel van de bijeenkomst is wetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen die met de actuele thematiek van oproerigheid bezig zijn. We vertrekken vanuit wetenschappelijke inzichten, maar de bijeenkomst staat open voor iedereen: van student tot hoogleraar en ook voor een algemeen geïnteresseerd publiek.

Praktische informatie

Aansluitend aan de bijeenkomst is er een borrel. 
De praktische organisatie is in handen van Maartje Janse en Maarten van Leeuwen. Graag vooraf aanmelden met een mailtje naar m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.