Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Filosofie en tijd II Vernieuwing en actualisering

Datum
vrijdag 9 december 2022
Tijd
Toelichting
Gratis, aanmelden niet nodig
Locatie
P.J. Veth
Nonnensteeg 1-3
2311 VJ Leiden
Zaal
1.01

Enigmatisch heet het bij Kierkegaard in Het begrip angst: ‘Het ogenblik is dat dubbelzinnige, waarin de tijd en de eeuwigheid elkaar raken, en daarmee is het begrip tijdelijkheid gegeven, waar de tijd aanhoudend de eeuwigheid afweert en de eeuwigheid aanhoudend de tijd doordringt. Pas nu krijgt de gememoreerde indeling zijn betekenis: heden, verleden, toekomst.’

In zijn dichtbundel Door alle honderd harten wit te kalken duidt Henk van der Waal niet minder raadselachtig ‘het wellen van de tijd’ als het ‘stil minnende’, dat zich ‘in je zwarte driehoek’ hoopt te vestigen, opdat de bevrijde gebeurtenis je ten langen leste mag doen verzuchten: ‘dat broedt je/dat blaakt je/dat bloeit je de tijd’.

13:30 Ivo Bles, De tijd – Een inleiding

14:00 Timo Slootweg, Over tijd en geschiedenis bij Kierkegaard

15:00 Pauze

15:30 Henk van der Waal, Het actualiseren van de tijd

16:30 Plenaire gedachtewisseling

Het Colloquium Levensfilosofie is een academisch platform voor vraagstukken van ethische, existentiële en spirituele aard die spelen in onze cultuur en samenleving, gelieerd aan de sectie Continentale filosofie van het Leidse Instituut voor Wijsbegeerte. https://levensfilosofie.nu.
Martine Berenpas MA, Ivo Bles MA, André van Delft MA, MSc, Prof. em. dr. Hans Gerding, Dr. Timo Slootweg, Dr. Rozemund Uljée, Dr. Gerard Visser, Drs. Barbara Zwaan MA

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.