Universiteit Leiden

nl en

Lezing

De archeologie van het dagelijks leven in de steentijd is minstens zo interessant als goud en paleizen

Datum
dinsdag 21 juni 2022
Tijd
Locatie
Live in het Rijksmuseum van Oudheden en/of online

Wie ‘t kleine niet eert, is ’t grote niet weerd: het dagelijks leven in de delta tijdens de Late Steentijd

Stelling: De archeologie van het dagelijks leven in de steentijd is minstens zo interessant als het  goud en de paleizen van de vroegere koningen en keizers

In deze lezing betoog ik dat het juist de kleine dingen van het dagelijks leven zijn die archeologie zo interessant maken, niet alleen goud, paleizen of de eerste, oudste of grootste vondst, onderwerpen die vaak de spotlights halen. 
Samen met vrijwilligers van Masamuda, een educatief archeologisch erf in Vlaardingen, onderzoeken we hoe het dagelijks leven van de deltabewoners eruit kan hebben gezien tijdens de laat neolithische Vlaardingen periode (3400-2500 v. Chr.).

Door middel van experimentele archeologie en gedetailleerd artefactonderzoek (waaronder sporenanalyse en chemisch onderzoek) verkennen we het gebruik van prehistorische voorwerpen. Zo krijgen we inzicht in de activiteiten van de toenmalige bewoners: hoe maakten en gebruikten ze hun werktuigen en onderkomens, hoe verplaatsten ze zich door dit waterrijke landschap en hoe bereidden ze hun voedsel.  

Leiden European City of Science 2022

Deze lezing is onderdeel van de lezingreeks Twaalf Maanden Graven naar het Verleden georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden en de Leidse Faculteit der Archeologie, in het kader van Leiden European City of Science 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.