Universiteit Leiden

nl en

Politiek: Chinese migratie

Chinese organisaties opereren steeds vaker over de grenzen, en steeds meer mensen van buiten China vestigen zich in China. Volgens hoogleraar Frank Pieke zijn deze bewegingen van grote invloed op het beleid van centrale en lokale Chinese overheden.

Door mondialisering heeft China te maken met ontwikkelingen op het gebied van migratie en transnationalisme. Chinese studenten en toeristen vertrekken naar het buitenland, Chinese bedrijven zijn vaak actief over de Chinese grenzen. Aan de andere kant migreren steeds meer niet-Chinezen naar China.

Vooral mensen die China binnen komen vormen een probleem voor de centrale overheid, de Communistische Partij. Aan de ene kant zijn nieuwe burgers met vaardigheden en waardevolle contacten welkom. Aan de andere kant zijn etnische minderheden, en Westerse invloeden, een dissonant in het beeld dat de regering van China wil scheppen als een homogeen land.

De Chinese handelsstad Yiwu moedigt aanwezigheid van buitenlanders aan (foto via Wikimedia Commons).

Op lokaal niveau gaan overheden op uiteenlopende manieren met immigranten om. "De stad Yiwu, de grootste markt ter wereld voor fabrieksgoederen om te exporteren, moedigt aanwezigheid van buitenlanders enorm aan en faciliteert ze zoveel mogelijk. Ze geven ze privileges. Dat doen ze omdat ze deze mensen nodig hebben om de markt levend te houden. De stad Shanghai, die iets verderop ligt, moedigt migratie ook aan maar zeer selectief. Migranten zijn welkom als ze een baan kunnen vinden en geld meebrengen. Alles in de stad moet georganiseerd en gestroomlijnd blijven."

"Het voormalige Kanton heeft een veel grotere populatie van buitenlanders, tienduizenden immigrant-werkers of handelaren uit Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië. Zij worden steeds meer door de provincie als een probleem gezien: 'We hebben hun arbeidskracht nodig maar ze zijn arm, ze zijn moeilijk te besturen, komen illegaal binnen, ontsnappen aan de politie en huwen met Chinese vrouwen zodat er halfbloed-kinderen ontstaan.' Dat wil de lokale overheid allemaal niet.

Chinese migranten in Europa

Pieke doet ook onderzoek naar Chinese migranten in Europa, waaronder Chinezen in Nederland. "Studenten vormen de sterkst groeiende populatie. Wat hen onder meer kenmerkt is dat ze geen verwantschap voelen met eerdere immigranten die in restaurants en andere winkels terechtkwamen. De studenten keren vaak terug naar China, of Nederland is een tussenstation bij een carrière in een ander land."

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.