Universiteit Leiden

nl en

Leerstoelen

De universiteit heeft naast de leerstoelen die het College van Bestuur instelt (de gewoon hoogleraren) ook een aantal bijzondere leerstoelen die door externe instanties (rechtspersonen) bij de universiteit worden gevestigd.

Overeenkomsten en verschillen

Hoogleraren op bijzondere leerstoelen vormen een directe band tussen de universiteit en de maatschappij en bestuderen maatschappelijk relevante en vaak specialistische thema’s en vakgebieden.

Gewoon en  bijzonder hoogleraren doen hetzelfde werk: ze doen onderzoek, geven onderwijs en begeleiden promovendi. Maar bijzonder hoogleraren worden dus benoemd door externe rechtspersonen en ontvangen van die organisaties een salaris of onkostenvergoeding. Een bijzonder hoogleraar wordt altijd voor een bepaalde periode benoemd, in de regel in deeltijd. Bijzonder hoogleraren zijn niet bij de Universiteit Leiden of het LUMC in dienst.

De universiteit heeft ook enkele gewone leerstoelen die met externe middelen bekostigd zijn. Financiers zijn doorgaans maatschappelijke partners en in enkele gevallen bedrijven.

In 2023 hebben de Universiteit Leiden en het LUMC samen ongeveer 600 gewoon hoogleraren en circa 80 bijzonder hoogleraren.

Benoeming en financiering van bijzonder hoogleraren

Een voorwaarde voor vestiging van een bijzondere leerstoel is dat deze het onderwijs- en onderzoeksaanbod van een van onze zeven faculteiten in belangrijke mate aanvult en verrijkt.

Vestiging van bijzondere leerstoelen en selectie van bijzonder hoogleraren gebeurt in nauw overleg tussen de Universiteit Leiden/het LUMC en de instantie die de leerstoel instelt. De benoeming kan alleen plaatsvinden nadat het College van Bestuur ermee heeft ingestemd.

De instantie (rechtspersoon) mag zich niet in (het programma of de inhoud van) het onderwijs of onderzoek van een bijzonder hoogleraar mengen. De werving en benoeming van de hoogleraar moeten aan de gebruikelijke academische standaarden voldoen.

De duur van de benoeming als bijzonder hoogleraar is altijd tijdelijk, meestal voor vijf jaar, en in principe slechts eenmaal verlengbaar. De bijzonder hoogleraar brengt elk jaar via het curatorium van de bijzondere leerstoel verslag uit over de activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek aan het bestuur van de instantie (rechtspersoon).

Externe instanties die bijzondere leerstoelen financieren

  • culturele organisaties
  • erfgoedinstanties
  • onderwijsinstellingen
  • overheidsinstanties
  • stichtingen
  • verenigingen
  • wetenschappelijke instituten
  • zorginstellingen

Daarnaast wordt een aantal bijzondere leerstoelen gefinancierd door fondsen, waaronder het Leids Universiteits Fonds (LUF).

Overzichten

Overzicht van extern gefinancierde leerstoelen en hoogleraren (versie februari 2024). Dit overzicht wordt ten minste elk kwartaal bijgewerkt.

Extern gefinancierde leerstoelen (PDF)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.