Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

Onderwijs

De afdeling arbeidsrecht verzorgt onderwijs in de bachelor en in de master.

Bachelor

Het vak Arbeidsrecht geeft u in het tweede jaar van de studie een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Het aangaan en kwalificeren van de arbeidsovereenkomst, ontslagbescherming, cao´s en stakingsrecht, medezeggenschap en socialezekerheidsregelingen passeren de revu. Met deze en andere onderwerpen biedt het vak een introductie in de eigen kenmerken van het sociaal recht:

  • ongelijkheidscompensatie
  • integratie van publiek- en privaatrecht
  • samenhang van collectieve en individuele rechtsregels

Master

Arbeidsrecht is een spannend, uitdagend, actueel en belangrijk vakgebied. In deze afstudeerrichting van de Master Rechtsgeleerdheid wordt de kennis van en vaardigheid met dit mooie vak verbreed en uitgediept. Van studenten wordt veel verwacht. Zij leren regels en beginselen uit verschillende rechtsgebieden (privaatrecht, publiekrecht, EU-recht) in samenhang te begrijpen en toe te passen op het terrein van arbeid en inkomensbescherming. In de vakken practicum en privatissimum gaan ze (onder intensieve begeleiding) in kleine groepen zelf aan de slag met pittige casus. Onder tijdsdruk leren ze zo de ins en outs van het arbeidsrecht kennen. En leren ze de weg in het woud aan (digitale) bronnen. Niet onbelangrijk is ook dat daarbij gewerkt wordt aan de schrijf- en presentatievaardigheid. Het onderwijs in de master wordt verzorgd door docenten die wetenschap én rechtspraktijk combineren.

Bekijk de introductievideo over de master

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.