Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

Onderwijs

De afdeling arbeidsrecht verzorgt onderwijs in de bachelor en in de master

Master Arbeidsrecht 2020-2021


Beste deelnemer aan de master arbeidsrecht 2020/21, 

Welkom, of welkom terug!

Het al niet meer zo nieuwe Corona-virus houdt het land en ook onderwijsland nog in een stevige greep. Hopelijk gaat het met jou en je naasten en vrienden goed en ben je de afgelopen maanden zonder al te veel problemen doorgekomen!

De toestand wordt nu normaler, al blijft er nog veel onzeker. Er gelden ook nieuwe regels over afstand houden, ook op de universiteit. Daarom zal het onderwijs in de master arbeidsrecht wat anders dan normaal worden ingericht, zodat het ons goed leek om de belangrijkste punten over het onderwijs en het rooster alvast mee te delen.

Meer precieze informatie volgt in augustus, via deze site, de digitale leeromgeving Brightspace (voor de terugkomers: de vervanger van BlackBoard) of indien nodig good old BlackBoard. Houd die kanalen dus goed in de gaten! Het is handig om je aan te melden voor de Brightspace omgevingen voor de afzonderlijke vakken (Arbeidsovereenkomstenrecht en ILS: arbeidsrecht en de onderneming, en als voor jou aan de orde: die van de Masterscriptie) en de algemene omgeving Master Arbeidsrecht 2020/21, zodra dat mogelijk is.

Algemeen

 • Het onderwijs vangt aan in de week van 31 augustus.
   
 • Dat onderwijs zal grotendeels online zijn, met online werkgroepen en video-hoorcolleges. Per blok zal het werkgroep onderwijs in 1 vak op de faculteit plaatsvinden, in kleine groepen (ongeveer 15 studenten maximaal).
   
 • We hebben op maandag 31 augustus  een online openingsbijeenkomst gepland om 11u ’s ochtends.
   
 • Meld je, als gezegd, zodra dat mogelijk is aan voor de omgevingen in Brightspace voor  Master algemeen, ILS, Arbeidsovereenkomstenrecht en scriptie.
   
 • Voor degenen die nieuw zijn op deze faculteit of nog niet met Brightspace hebben gewerkt: op de website ( https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/89245) wordt uitgelegd hoe dit systeem werkt
   
  Blok 1 (september/oktober)
   
 • De hoorcolleges in de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht en ILS: arbeidsrecht in de onderneming worden vervangen door videocolleges, die aan het begin van de week op Brightspace worden geplaatst. Uitzondering: de startbijeenkomst op 31 augustus is een live-sessie, maar wel digitaal.
   
 • De fysieke werkgroepen vinden in het eerste blok (de eerste 5 weken) in het vak ILS: arbeidsrecht in de onderneming.
   
 • Dag en tijd daarvan: woensdagochtend. Plaats: de Oude Sterrenwacht, dus niet in het Kamerlingh Onnes Gebouw. De precieze tijden per groep volgen nog, maar die zijn gelegen tussen 8.30 en 12.30 uur.
   
 • De eerste ILS werkgroepen vinden dus plaats op 2 september.
   
 • Inschrijven voor deze werkgroepen kan vanaf medio augustus, via het secretariaat (dus niet via usis; nader bericht volgt tzt). De indeling over de groepen zal door de afdeling gebeuren, waarbij helaas maar zeer beperkt rekening kan worden gehouden met voorkeuren van studenten; het is passen en meten om kleine groepen in een beperkt time-slot te organiseren. We hopen de indeling omstreeks 24 augustus bekend te kunnen maken.
   
 • Werkgroepen in het vak Arbeidsovereenkomstenrecht  vinden digitaal plaats, op donderdag en vrijdag, voor het eerst 3 en 4 september. Dat gebeurt via het programma Kaltura, Uiteraard worden de voor deelname benodigde links tevoren rondgestuurd, downloaden van Kaltura is niet nodig. (Wel is gebruik van de browser Chrome wenselijk.)
   
 • Over de wijze van inschrijving voor de digitale werkgroepen volgt nog bericht.
   
 • De voor het onderwijs te bestuderen stof en aanvullend studiemateriaal wordt op Brightspace gepubliceerd. In ieder geval zijn voorgeschreven literatuur:
  • Algemeen
   • Heerma van Voss, Wetgeving sociaal recht 2020/21, Den Haag: Bju 2020
   • Barentsen/Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Bju 2019
  • Arbeidsovereenkomstenrecht: Asser/Heerma van Voss 7-V, Arbeidsovereenkomst, 3e druk (NB: bij de start van het onderwijs is dit boek nog niet gereed, zal als aan te schaffen reader ter beschikking worden gesteld)
  • ILS: arbeidsrecht in de onderneming: J.M. Gerlofs & J.G. Volbracht, Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Den Haag: Bju 2014 (2e druk)
    
   Blok 2 en Blok 3 (vanaf medio oktober tot medio december)
    
 • Woensdagochtenden blijven het moment van het fysieke werkgroeponderwijs, nu in het kader van het vak Practicum.
   
 • Deze werkgroepen zullen in principe uit maximaal 12 studenten bestaan; er zijn waarschijnlijk meer verschillende groepen dan in het 1e blok.
   
 • Het hoorcollege-onderwijs van Collectief arbeidsrecht  (blok 2) en Pensioen- en socialezekerheidsrecht (blok 3) gebeurt met video-colleges, die aan het begin van de week worden gepubliceerd.
   
 • Het werkgroeponderwijs in deze twee vakken vindt digitaal plaats. Naar alle waarschijnlijkheid op vrijdag, eventueel donderdag.
   
 • Over de wijze van inschrijving voor de werkgroepen volgt nog bericht.
 • Naast readers en aanvullend materiaal dat op Brightspace wordt geplaatst is de volgende literatuur voorgeschreven:
  • Collectief arbeidsrecht: A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: WoltersKluwer 2017 (4e druk)
  • Pensioen- en socialezekerheidsrecht: S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Den Haag: Bju 2020 (5e druk, verwacht 24 augustus 2020)
    
 • Voor het practicum is geen inhoudelijke literatuur voorgeschreven, wel het schrijfvaardigheidsboek van Gerlof & Valbracht.
   
  Tot besluit
   
  Nu zo veel van het onderwijs digitaal gaat gebeuren, is het goed om na te gaan of je over de benodigde apparatuur (pc, webcam, microfoon, goede wifi en de browser chrome) beschikt. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Zie
  https://www.student.universiteitleiden.nl/vr/online-studeren-in-tijden-van-corona/voorzieningen-diensten-en-it?cf=rechtsgeleerdheid&cd=rechtsgeleerdheid-llm
  Verder is een aantal dingen onzeker. Op dit moment is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of tentamens traditioneel of toch digitaal gaan worden afgenomen. En sowieso kunnen er dingen veranderen als weer aanvullende anti-coronamaatregelen moeten worden getroffen.
   
  Komend semester zal het onderwijs anders, maar hopelijk toch zo normaal mogelijk worden gegeven. Samen - de medewerkers van de afdeling sociaal recht, de studenten én de studievereniging Sine Labore Nihil https://www.slnleiden.com/vereniging/  - gaan we er het beste van maken.
   
  We houden je op de hoogte en wensen je een zo ontspannen mogelijke mooie zomer toe. We zien er naar uit om in september met jou en de andere studenten (verder) ons mooie vakgebied in te duiken! 
   
  Barend Barentsen,
  hoogleraar Sociaal Recht
  Albert van Marwijk Kooy,
  docent & onderzoeker pensioenrecht en mastercoördinator 
   
   

Bachelor

Het vak Arbeidsrecht geeft u in het tweede jaar van de studie een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. De doelstelling van het vak betreft de introductie in de eigen kenmerken van het sociaal recht:

 • Ongelijkheidscompensatie / bescherming van de zwakkere partij(en).
 • integratie van publiek- en privaatrecht
 • samenhang van collectieve en individuele rechtsregels

In het vak arbeidsrecht worden drie thema’s besproken:

 • het individuele arbeidsrecht
 • het collectieve arbeidsrecht en
 • het socialezekerheidsrecht.

Master

In deze richting staat het arbeidsrecht centraal, waarbij ook het socialezekerheidsrecht en de invloed van internationale normen op het nationale arbeidsrecht aan bod komen. Ook komen de hoofdonderdelen van het arbeidsrecht (individueel, collectief en internationaal) aan bod. Om het vak goed in de vingers te krijgen wordt een aantal bijzondere onderwerpen in het practicum en het privatissimum verder uitgediept.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.