Universiteit Leiden

nl en

Intellectueel Eigendomsrecht

Onderzoek

De sectie doet onderzoek op alle deelgebieden van de IE. Het onderzoek maakt in de regel deel uit van het facultaire onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.

Onderzoek van de sectie Intellectueel Eigendomsrecht

Bij Prof. Visser ligt de nadruk op auteursrecht en merkenrecht en aanverwante rechtsgebieden (naburige rechten, databankrecht, portretrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, slaafse nabootsing). De nadruk ligt op de ontwikkeling van de kernbegrippen van auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht onder invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Mr. Vrendenbarg doet onderzoek op het snijvlak van IE en het (Europees) procesrecht. Haar onderzoeksterrein bestrijkt daarnaast het bedrijfsgeheimen(proces)recht.

Mr. SoulliƩ is docent octrooirecht. Daarnaast werkt hij als Legal Counsel bij Innovation Exchange Amsterdam (IXA), het centrum voor valorisatie van de Vrije Universiteit Amsterdam en het VU Medisch Centrum.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.