Universiteit Leiden

nl en

Intellectueel Eigendomsrecht

Onderzoek

De sectie doet onderzoek op alle deelgebieden van de IE. Het onderzoek maakt in de regel deel uit van het facultaire onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht.

Onderzoek van de sectie Intellectueel Eigendomsrecht

Bij Prof. mr. D.J.G. Visser ligt de nadruk op auteursrecht en merkenrecht en aanverwante rechtsgebieden (naburige rechten, databankrecht, portretrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, slaafse nabootsing). De nadruk ligt op de ontwikkeling van de kernbegrippen van auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht onder invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Mr. drs. M.A. Smit promoveert op het gebied van het auteursrecht onder begeleiding van Prof. mr. D.J.G. Visser.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.