Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Leiden Law Practices voor eerstejaarsstudenten

Leiden Law Practices (LLP) en Introductieweek voor voltijd eerstejaarsstudenten

Welkom bij LLP!

Alle (voltijd) eerstejaars bachelorstudenten van de Juridische Opleidingen en Criminologie: van harte welkom! Je onderwijs bij onze faculteit start met Leiden Law Practices (LLP). LLP heeft onder meer tot doel je behulpzaam te zijn bij de overstap naar de universiteit. We wensen je een leerzame en leuke studietijd.

LLP

Je studie start met een Introductieweek die bestaat uit verschillende interessante, inhoudelijke en leuke activiteiten. In de Introductieweek volg je samen met je tutorgroep ook de eerste drie bijeenkomsten van LLP.

Aanwezigheid is verplicht bij alle activiteiten in de Introductieweek.

Met de Introductieweek willen we je welkom heten op de faculteit, je begeleiden bij de start van je opleiding en je inspireren voor het onderwijs. De kennismaking begint met het Introductiecollege, waarin je de gelegenheid krijgt vragen te stellen aan ouderejaarsstudenten. Daarnaast is er een taal- en (n)etiquettecollege dat wordt gegeven door een (pers)officier van justitie en een hoogleraar. Ook wordt door bijzondere gastsprekers uit de juridische of criminologische praktijk een interactieve gastlezing gegeven, met ruimte voor vragen van de eerstejaarsstudenten. Later in de week vindt een informatiemarkt plaats met studieverenigingen. Op deze markt wordt tevens een boek uitgedeeld (Taal uit de zaal van strafadvocaat Mark Teurlings). Ten slotte bekijk je samen met de andere eerstejaars in een van de filmzalen van het Trianon een juridisch en criminologisch getinte film. Hierin komen verschillende dilemma's en thema's aan de orde die relevant zijn voor je studie. Na afloop van de film geven docenten van de universiteit een toelichting en is er gelegenheid om met hen in gesprek te gaan.

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je het LLP-onderwijs in een tutorgroep van 30-35 studenten. Studenten worden intensief begeleid door een docenttutor en een studenttutor. In het kader van LLP worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Tijdens LLP worden belangrijke juridische kernvaardigheden geïntroduceerd en geoefend. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je wetsartikelen efficiënt opzoekt in je wettenbundels, hoe je het lezen van een arrest van de Hoge Raad kunt aanpakken en hoe je een juridisch of criminologisch debat voert. LLP maakt (ten aanzien van de opleiding Rechtsgeleerdheid) deel uit van de Leerlijn juridische kernvaardigheden. In elk jaar van de opleiding komen studenten met deze vaardigheden in aanraking: eerst oriënteren, daarna verdiepen en tot slot beheersen. De leerlijn overspant zeven vakken waarin speciale aandacht is voor deze vaardigheden. In het eerste jaar: LLP, Grondslagen, Methoden en Technieken. In het tweede jaar: Moot Court en Europees recht. In het derde jaar: Rechtsfilosofie I en Bachelorscriptie. Kijk voor meer informatie op leidenlaw.skills.nl.

Verder maak je kennis met de praktijk en oriënteer je je op de arbeidsmarkt door een rechtbankbezoek en een bezoek aan bijvoorbeeld een advocatenkantoor of een gevangenis. Ook wordt aandacht besteed aan Nederlandse taalvaardigheden. De taaltoets maakt deel uit van LLP.

Binnen LLP kun je facultatieve trainingen volgen, waaronder de training ‘Leer studeren’. Deze training gaat in op geheugentechnieken, snellezen en mindmappen.

Uitgebreide informatie over verplichte aanwezigheid bij LLP-onderwijs vind je hier.

Het LLP-onderwijs start jaarlijks begin september met drie bijeenkomsten tijdens de Introductieweek. Het onderwijs van de andere vakken start een week later. Het rooster van LLP en het andere eerstejaarsonderwijs kun je vinden in het tutorgroepenrooster.

Zorg ervoor dat je – afhankelijk van je opleiding – de LLP-syllabus Juridische Opleidingen of de LLP-syllabus Criminologie en je wettenbundels hebt aangeschaft voordat het LLP-onderwijs begint. Studenten Criminologie dienen tevens in het bezit te zijn van de meest recente APA Manual. Voor alle eerstejaars geldt: maak tijdig de LLP-opdrachten. Vóór de eerste LLP-bijeenkomst moet je bijvoorbeeld een motivatiebrief en je cv opstellen en inleveren, zie ook de informatie in je Welkomstpakket.  Meer informatie over de opdrachten vind je in je LLP-syllabus. De LLP-syllabus kan je bestellen via ReaderOnline.

Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

Onder alle propedeusestudenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (tweede semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace. Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd.

Tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de juridische of criminologische taaltoets in studiejaar 2019/2020 moeten herkansen en deeltijdstudenten kunnen via activiteitnummer 15052 in de Brightspace-omgeving van de taaltoets.

Begin tijdig met eventueel noodzakelijke voorbereidingen voor de taaltoets. Houd hierbij rekening met (her)tentamens van andere vakken die in dezelfde periode worden afgenomen als de taaltoets.

Het LLP-programma kun je in meer detail terugvinden bij de vakbeschrijving van LLP in de e-Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.