Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Leiden Law Practices voor eerstejaarsstudenten

Leiden Law Practices (LLP) en Introductieweek voor voltijd propedeusestudenten

Welkom bij LLP!

Alle (voltijd) eerstejaars bachelorstudenten van de Juridische Opleidingen en Criminologie: van harte welkom! Je onderwijs bij onze faculteit start met Leiden Law Practices (LLP). LLP heeft onder meer tot doel je behulpzaam te zijn bij de overstap naar de universiteit. We wensen je een leerzame en leuke studietijd.

Hierbij de links naar de events in de Introductieweek:

Introductiecollege (maandag 31/8)

https://weblectures.leidenuniv.nl/Mediasite/Play/9677833f10ab4e939667bef7d8e7b32b1d

Online clips (dinsdag 1/9 en woensdag 2/9)

https://video.leidenuniv.nl/channel/Introductieweek%2B2020%2BJuridische%2BOpleidingen%2Ben%2BCriminologie/175324331

LLP

Wij vinden het belangrijk dat onze eerstejaars studenten óók in deze coronatijd een goede start maken en zich snel thuis voelen bij de faculteit en hun tutorgroep. Voor voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep bieden we een intensief introductieprogramma aan, begeleid door een docent- en studenttutor.

Met de Introductieweek (de week van 31 augustus) willen we je welkom heten op de faculteit, je begeleiden bij de start van je opleiding en je inspireren voor het onderwijs. De kennismaking begint met een online (Livestream) Introductiecollege, waarin voltijd propedeusestudenten de gelegenheid krijgen vragen te stellen aan ouderejaarsstudenten. Daarnaast is er een online taal- en etiquettecollege dat bestaat uit verschillende onderdelen: taal in de praktijk, uiteengezet door een oud-(pers)officier van justitie en etiquette bij de universiteit, toegelicht door een etiquette-expert. Het college wordt ingeleid door een hoogleraar die uitleg geeft over een aan de voltijd propedeusestudenten uit te delen juridische roman. Wellicht  wordt er ook een online gastlezing gegeven door bijzondere gastsprekers uit de praktijk. Het programma van de Introductieweek is nog onder voorbehoud. Het programma 2020 wordt op deze pagina geplaatst tussen 17 en 28 augustus. Let goed op hoe laat bepaalde programmaonderdelen starten en zorg ervoor dat je tijdig beschikt over de benodigde apparatuur en applicaties. Zie ook onder het kopje Voorbereidingen voor online onderwijs.

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je als voltijd student het LLP-onderwijs in een tutorgroep van maximaal 15 studenten. Studenten worden intensief begeleid door een docenttutor en een studenttutor. In het kader van LLP worden allerlei online en/of fysieke activiteiten georganiseerd, ook in het kader van teambuilding. Er vindt veel interactie plaats en er is regelmatig aandacht voor de studie. 

De eerste drie LLP-werkgroepen vinden plaats in de Introductieweek. Afhankelijk van de roostering van je tutorgroep is het mogelijk dat de eerste drie LLP-werkgroepen plaatsvinden in één bijeenkomst.

Tijdens LLP worden belangrijke juridische kernvaardigheden geïntroduceerd en geoefend. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je wetsartikelen efficiënt opzoekt in je wettenbundels, hoe je het lezen van een arrest van de Hoge Raad kunt aanpakken en hoe je een juridisch of criminologisch debat voert. 
LLP maakt (ten aanzien van de opleiding Rechtsgeleerdheid) deel uit van de Leerlijn juridische kernvaardigheden. In elk jaar van de opleiding komen studenten met deze vaardigheden in aanraking: eerst oriënteren, daarna verdiepen en tot slot beheersen. De leerlijn overspant zeven vakken waarin speciale aandacht is voor deze vaardigheden. In het eerste jaar: Leiden Law Practices, Inleiding Recht, Grondslagen van het Recht, Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap. In het tweede jaar: Moot Court en Europees recht. In het derde jaar: Rechtsfilosofie I en de Bachelorscriptie. Kijk voor meer informatie op Leiden Law Skills.

Verder maak je kennis met de praktijk: ter oriëntatie wordt gesproken over en waar mogelijk ook met vertegenwoordigers van juridische of criminologische beroepen. Ook wordt aandacht besteed aan Nederlandse taalvaardigheden. De taaltoets maakt deel uit van LLP. 

Zo mogelijk wordt de training ‘Leer studeren’ georganiseerd. Deze training gaat in op geheugentechnieken, snellezen en mindmappen.
 

Voor LLP en de activiteiten in de Introductieweek of dat nu online (via Livestream of anders) is of fysiek op locatie, geldt een participatieplicht.

We raden je aan je tijdig voor te bereiden op het online onderwijs in LLP/Introductieweek. Er wordt gewerkt met Brightspace, Kaltura en eventueel MS Teams. Lees hierover meer via deze link en de hiernaast opgenomen digitale studentenfactsheet LLP-onderwijs.

Zorg ervoor dat je vóór de start van het onderwijs kunt inloggen op Brightspace, de digitale leeromgeving van LLP, de taaltoets en andere propedeusevakken. Brightspace heb je je hele studietijd nodig om tijdig en volledig informatie over je vakken te ontvangen, opdrachten in te leveren en anderszins te communiceren met je docent en studiegenoten.

Voor het studiejaar 2020-2021 worden voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep automatisch toegevoegd aan de Brightspace-omgeving van de vakken die ze volgen. Na inschrijving in uSis is de betreffende Brightspace-omgeving dezelfde dag nog beschikbaar. 

De Brightspace-omgevingen worden meestal vanaf één tot twee weken voor aanvang van de betreffende cursus door de vakken opengesteld voor studenten, en soms nog wat later. LLP-Brightspace wordt toegankelijk vanaf eind augustus.

Voor inloggen op Brightspace: 

  • Ga naar brightspace.universiteitleiden.nl
  • Log in met behulp van je ULCN-account: username (s+studentnummer, bijv. “s0123456”) en het bijbehorende password. 
  • Bij problemen met het ULCN-account: neem contact op met de Frontoffice of de ICT-helpdesk van het ISSC. Zie de FAQ.

Handleidingen voor Brightspace zijn beschikbaar op universiteitleiden.screenstepslive.com.
Verder staat er in elke Brightspace-omgeving een menu-item ‘Help’ waarmee je automatisch op de betreffende handleidingenpagina terechtkomt.

Eventuele nadere instructies over Kaltura, MS Teams of andere applicaties zullen eind augustus worden geplaatst in LLP-Brightspace en in deze LLP-omgeving.

Het LLP-onderwijs start in principe met werkgroepen tijdens de Introductieweek (online en mogelijk fysiek). Het onderwijs van de andere vakken start een week later. In de derde week van augustus word je per e-mail geïnformeerd over de tutorgroep waarin je bent ingedeeld, de naam van je docent- en studenttutor en de link naar je rooster.

Zorg ervoor dat je – afhankelijk van je opleiding – de LLP-syllabus Juridische Opleidingen of de LLP-syllabus Criminologie en je wettenbundels hebt aangeschaft ruim voordat het LLP-onderwijs begint. Studenten Criminologie dienen tevens in het bezit te zijn van de meest recente APA Manual (7e editie). Voor alle voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep geldt: maak tijdig de LLP-opdrachten. Vóór de eerste LLP-bijeenkomst moet je bijvoorbeeld een motivatiebrief en je cv opstellen en inleveren en een elevator pitch met een presentatie over jezelf voorbereiden. Afhankelijk van de roostering van de werkgroepen voor je tutorgroep dien je voor je eerste LLP-bijeenkomst eventueel ook opdrachten te vervullen ten aanzien van de wet/wettenbundels en jurisprudentie, inclusief voorbereiding van elevator pitches over deze onderwerpen.

Zie je LLP-syllabus voor meer informatie. De LLP-syllabus kan je vanaf 10 augustus bestellen via ReaderOnline.

Onder alle propedeusestudenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (tweede semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Brightspace. Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd.

Tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de juridische of criminologische taaltoets in studiejaar 2020/2021 moeten herkansen en deeltijdstudenten kunnen zich via uSis aanmelden middels de studieactiviteitscode 16178, om toegang te krijgen tot de Brightspace-omgeving van de taaltoets.
 

Het LLP-programma kun je in meer detail terugvinden bij de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.