Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Tutoraat/Leiden Law Practices voor voltijd eerstejaarsstudenten

Tutoraat/Leiden Law Practices (LLP) en Introductieweek voor voltijd eerstejaarsstudenten in een tutorgroep.

Welkom bij LLP!

Alle (voltijd) eerstejaarsbachelorstudenten van de Juridische Opleidingen en Criminologie: van harte welkom! Je onderwijs bij onze faculteit start met tutoraatsbijeenkomsten voor het introductievak Leiden Law Practices (LLP). LLP streeft ernaar je behulpzaam te zijn bij de overstap naar de universiteit. We wensen je een leerzame en leuke studietijd.

LLP

Wij vinden het belangrijk dat onze eerstejaarsstudenten een goede start maken en zich snel thuis voelen bij de faculteit en hun tutorgroep. Voor voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep bieden we een introductieprogramma aan, begeleid door een docent- en studenttutor.

Vanaf de start van collegejaar 23/24 worden alle studenten en medewerkers gevraagd om hun LU-Card te laten zien bij de entree van het KOG.

Nog geen LU-Card?
Heb je als (nieuwe) student nog geen LU-Card in je bezit? Geen nood: je hebt tot en met uiterlijk woensdag 27 september de tijd om een LU-Card in je bezit te krijgen. Vanaf donderdag 28 september moet je ook als (nieuwe) student bij de entree je LU-Card kunnen laten zien. Tot die tijd kun je als student ook het volgende als toegangsbewijs laten zien bij de entree (op je telefoon):

 • je rooster op de app Universiteit Leidenof
 • de mail van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) met je tutorgroepnummer; of
 • de status van je inschrijving in Studielink. (Log alvast in voordat je het KOG ingaat).

Aanvragen
Als (nieuwe) student kun je jouw LU-Card online hier aanvragen. Houd wel rekening met een doorlooptijd van ongeveer twee weken. Dus vraag je LU-Card zo spoedig mogelijk aan, uiterlijk op 5 september. Voor ondersteuning bij vragen en problemen kun je contact opnemen met het LU-Card Steunpunt via 071 - 527 1212 of lu-card@leidenuniv.nl.

Neem ‘m mee!
Met deze maatregel hebben alleen bevoegden toegang tot het KOG. Zo zorgen we voor een veilige studeer- en werkomgeving voor iedereen. Om een soepele doorstroom bij de entreehal zoveel mogelijk te bevorderen, is fijn dat je bij de entree al klaarstaat met je toegangsbewijs.

Met de Facultaire Introductieweek (de week van 4 september) willen we je welkom heten op de faculteit, je begeleiden bij de start van je opleiding en je inspireren voor het onderwijs. In de Introductieweek volg je drie LLP-bijeenkomsten met je tutorgroep, zie ook hierna onder ‘Wat is LLP-onderwijs’ en ‘Onderwijsrooster van LLP en andere propedeusevakken’.

Daarnaast vinden de volgende activiteiten plaats.

Een Introductiecollege: informatie van verschillende functionarissen van de faculteit. De eerstejaars krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan ouderejaarsstudenten.

Een Taalcollege met verschillende onderdelen:

 • informatie over de taaltoets en een taalquiz;
 • taal in de studie en communicatie bij de universiteit;
 • taal in de praktijk, toegelicht door een praktijkjurist.

Alle activiteiten in de Introductieweek zijn verplicht.

Naar verwachting word je uiterlijk op 14 augustus per e-mail door het Onderwijsinformatiecentrum (OIC) geïnformeerd over de tutorgroep waarin je bent ingedeeld en je onderwijsrooster. Ook ontvang je het programma van de facultaire Introductieweek en LLP-opdrachten. Via MyTimetable kun je je onderwijsrooster inzien voor LLP en de eerstejaarsvakken, nadat je door het OIC bent ingeschreven voor het onderwijs. Dit gebeurt naar verwachting vanaf de week van 21 augustus, uiterlijk eind augustus. De planning van de colleges in de Introductieweek is voor alle tutorgroepen aangegeven in het programma van de Introductieweek. Deze activiteiten kun je niet terugvinden in het onderwijsrooster via MyTimetable.

Let goed op in welke tutorgroep je bent ingedeeld en hoe laat en waar de colleges voor jouw tutorgroep starten in de Introductieweek. Zie ook het   programma van de Introductieweek dat aan je wordt gemaild door het OIC en in augustus ook op deze pagina wordt geplaatst, onder voorbehoud van wijzigingen.

Programmavel Introductieweek 2023

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je als voltijdstudent het LLP-onderwijs in een tutorgroep van ongeveer 30 studenten. Iedere tutorgroep wordt begeleid door een docenttutor en een studenttutor. LLP heeft de volgende ingrediënten:

 • Introductie en oefening van belangrijke juridische en criminologische kernvaardigheden. Je krijgt handvatten voor het efficiënt opzoeken van wetsartikelen in je wettenbundels, voor het lezen van een arrest van de Hoge Raad en het voeren van een juridisch of criminologisch pleidooi of debat.
 • Veel aandacht voor taal en taalvaardigheden; de juridische resp. criminologische taaltoets maakt deel uit van LLP.
 • Kennismaking met de praktijk: een rechtbankbezoek maakt deel uit van het programma en ter oriëntatie wordt gesproken over en waar mogelijk ook met vertegenwoordigers van juridische en criminologische beroepen.
 • Aandacht voor de studie en studievaardigheden.
 • Sociale activiteiten met de tutorgroep en de tutoren.

De eerste drie LLP-werkgroepen vinden plaats in de Introductieweek.

LLP maakt (ten aanzien van de Juridische Opleidingen) deel uit van de Leerlijn juridische kernvaardigheden. In elk jaar van de opleiding komen studenten met deze vaardigheden in aanraking: eerst oriënteren, daarna verdiepen en tot slot beheersen. De leerlijn overspant zeven vakken waarin speciale aandacht is voor deze vaardigheden. In het eerste jaar: Leiden Law Practices, Inleiding Recht, Grondslagen van het Recht, Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap. In het tweede jaar: Moot Court en Europees Recht. In het derde jaar: Rechtsfilosofie I en de Bachelorscriptie. Kijk voor meer informatie op Leiden Law Skills.

Voor LLP en de activiteiten in de Introductieweek geldt een aanwezigheidsplicht. Nadere informatie hierover ontvang je van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) en is ook te vinden in de LLP-syllabus.

 

Bereid je tijdig organisatorisch en digitaal voor op het onderwijs in de Introductieweek en daarna. Zie de informatie voor nieuwe studenten, die te vinden is op de facultaire website. Klik op alle tabs en de lees de informatie goed.

 • Zie Welkom bij de Universiteit Leiden. Of zie student.universiteitleiden.nl > opleiding ‘rechtsgeleerdheid (LL.B)’ > menu > je opleiding > Welkom bij de Universiteit Leiden.
  NB Criminologiestudenten: kies bij opleiding voor Criminologie (BSc), je komt dan bij dezelfde informatie uit.
 • Zie IT-faciliteiten. Of zie student.universiteitleiden.nl > menu > faciliteiten > IT-faciliteiten.

Onder meer kun je informatie vinden over Brightspace, waarmee in de Introductieweek in ieder geval al wordt gewerkt. Zie ook hierna onder ‘Brightspace’.

Zorg ervoor dat je vóór de start van het onderwijs inlogt op de Brightspace-omgevingen van het tutoraat, je eigen tutorgroep, de taaltoets en andere propedeusevakken. Brightspace heb je je hele studietijd nodig om tijdig en volledig informatie over je vakken te ontvangen, opdrachten in te leveren en anderszins te communiceren met je docent en studiegenoten. Toegang tot Brightspace is gekoppeld aan je inschrijving voor vakken.

Voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep worden automatisch ingeschreven voor het onderwijs in het eerste jaar en krijgen zo toegang tot de Brightspace-omgevingen van de vakken die ze volgen. 

De Brightspace-omgevingen staan meestal vanaf één tot twee weken voor aanvang van het betreffende vak open voor studenten, en soms nog wat later. De Brightspace-omgevingen van het tutoraat, de tutorgroep en de taaltoets zijn naar verwachting toegankelijk vanaf de vierde week van augustus, uiterlijk eind augustus.

Voor inloggen op Brightspace: 

 • Zorg dat je je ULCN-account hebt geactiveerd en een wachtwoord hebt aangemaakt. Zie voor meer informatie over het ULCN-account:
  • Zie Studentenaccount (ULCN). Of zie student.universiteitleiden.nl > opleiding ‘rechtsgeleerdheid (LL.B)’ > menu > faciliteiten > IT-faciliteiten > studentenaccount (ULCN).
   NB Criminologiestudenten: kies bij opleiding voor Criminologie (BSc), je komt dan bij dezelfde informatie uit.
  • Zorg dat je beschikt over Multi-Factor Authenticatie (via je ULCN-account). Zie Multi-Factor Authenticatie (MFA).
 • Log in op Brightspace met behulp van (1) je ULCN-account: username (s+studentnummer, bijv. “s0123456”) en het bijbehorende wachtwoord en (2) Multi Factor Authenticatie.
 • Bij problemen met je ULCN-account: neem contact op met de Frontoffice bij Plexus: 071-527 8011 of de ICT-helpdesk van het ISSC: 071-5278888. Zie ook de FAQ: studenten-faq.leidenuniv.nl/tag/ulcn.
  Bij problemen met de Multi Factor Authenticatie: neem contact op met de ICT-helpdesk van het ISSC: 071-5278888.

Handleidingen voor Brightspace zijn beschikbaar op universiteitleiden.screenstepslive.com. Verder staat er in elke Brightspace-omgeving een menu-item ‘Help’ waarmee je automatisch op de betreffende handleidingenpagina terechtkomt.

Het LLP-onderwijs start met drie werkgroepen tijdens de Introductieweek. Het onderwijs van de andere vakken start een week later. Naar verwachting word je uiterlijk op 14 augustus per e-mail door het OIC geïnformeerd over de tutorgroep waarin je bent ingedeeld en de naam van je docent- en studenttutor. Via MyTimetable kun je je rooster bekijken, zodra je door het OIC bent ingeschreven voor het onderwijs. Dit gebeurt naar verwachting in de week van 21 augustus.

Zorg ervoor dat je – afhankelijk van je opleiding – de LLP-syllabus Juridische Opleidingen of de LLP-syllabus Criminologie en je wettenbundels (2023-2024) al in augustus aanschaft, ruim voordat het LLP-onderwijs begint. Studenten Criminologie dienen tevens in het bezit te zijn van de meest recente APA Manual (7e editie).

Voor alle voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep geldt het volgende:

 • Maak tijdig de LLP-opdrachten. Lever vóór de eerste LLP-werkgroep in de Introductieweek je motivatiebrief en cv in via de Brightspace-omgeving van je tutorgroep.
 • Maak tijdig de opdrachten ten aanzien van de wet/wettenbundels en jurisprudentie voor de tweede en derde werkgroep in de Introductieweek.

Zie je LLP-syllabus voor meer informatie en voorbereiding van LLP-bijeenkomsten. De LLP-syllabus kan je vanaf 7 augustus bestellen via ReaderOnline.

Onder alle propedeusestudenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (tweede semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets verwijzen we naar Brightspace-taaltoets. Je vindt hierop informatie over de data waarop  de taaltoets en een daaraan voorafgaande proeftaaltoets worden afgenomen. Mededelingen voorafgaand aan of na afloop van een taaltoets worden ook via deze omgeving gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de oproep voor de taaltoets (door het OIC) en inzage/nabespreking.

Daarnaast vind je op Brightspace-taaltoets oefenmateriaal, waaronder oude taaltoetsen, taalclips en onderwijsmateriaal. Via Brightspace-taaltoets kun je je ook aanmelden voor Wooflash, een digitale leerapp voor het vergroten van je woordenschat. Via Universiteitstaal (waarover meer informatie is te vinden op Brightspace-taaltoets) kun je oefenen met grammatica en spelling.

Alleen voltijd eerstejaarsstudenten in een tutorgroep worden met ingang van collegejaar 2023-2024 ingeschreven voor de taaltoets. Zij moeten echter wel zelf tijdig hun deelname bevestigen.

Voor studenten niet in een tutorgroep geldt dat zij zichzelf tijdig moeten inschrijven voor de taaltoets en hun deelname tijdig moeten bevestigen.

Zie Inschrijven voor vakken en tentamens - Universiteit Leiden.

Door middel van de inschrijving voor de taaltoets hebben herkansers toegang tot Brightspace-taaltoets.

Het LLP-programma kun je in meer detail terugvinden bij de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.