Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Leiden Law Practices voor eerstejaarsstudenten

Leiden Law Practices (LLP)

Leiden Law Practices (LLP) heeft tot doel je als eerstejaarsstudent Rechtsgeleerdheid of Criminologie behulpzaam te zijn bij de overstap naar de universiteit. Ook streeft LLP ernaar je juridische respectievelijk criminologische basiskennis en -vaardigheden bij te brengen. Daarnaast beoogt LLP je kennis te laten maken met de praktijk en je te laten oriënteren op de arbeidsmarkt.

LLP

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je het LLP-onderwijs in een tutorgroep van 30-35 studenten. Studenten worden intensief begeleid door een docenttutor en een studenttutor. In het kader van LLP worden allerlei activiteiten georganiseerd. Tijdens LLP worden belangrijke vaardigheden geïntroduceerd en geoefend. Je krijgt handvatten aangereikt hoe je wetsartikelen efficiënt opzoekt in je wettenbundels, hoe je het lezen van een arrest van de Hoge Raad kunt aanpakken en hoe je een juridisch of criminologisch debat voert. Ook wordt in LLP aandacht besteed aan taalvaardigheden. De taaltoets (zie onder ‘Taaltoets’) maakt deel uit van LLP. Je maakt kennis met de praktijk en je oriënteert je  op de arbeidsmarkt door een rechtbankbezoek en een bezoek aan bijvoorbeeld een advocatenkantoor of een gevangenis. Binnen LLP kun je facultatieve trainingen volgen, waaronder de training ‘Leer studeren’, die ingaat op geheugentechnieken, snellezen en mindmappen.

Het LLP-programma kun je in meer detail terugvinden bij de vakbeschrijving van LLP.

Voordat het onderwijs begint, dien je ervoor te zorgen dat je je studiemateriaal hebt aangeschaft. Het LLP-onderwijs start jaarlijks begin september. Voor LLP heb je de LLP-syllabus Juridische opleidingen nodig of de LLP-syllabus Criminologie, alsmede je wettenbundels. Andere vakken starten jaarlijks de tweede week in september.

Met de Introductieweek willen we je welkom heten op de faculteit, je begeleiden bij de start van je opleiding en je inspireren voor het onderwijs. De Introductieweek bestaat uit verschillende interessante, inhoudelijke en leuke activiteiten. Aanwezigheid tijdens de Introductieweek is verplicht.

Gedurende de Introductieweek vinden ook de eerste drie LLP-bijeenkomsten plaats voor voltijdstudenten in een tutorgroep.

De kennismaking met de faculteit start met het Introductiecollege, waarin je de gelegenheid krijgt vragen te stellen aan ouderejaarsstudenten. Taalgoeroe Wim Daniëls geeft een taalcollege waarin hij ingaat op het belang van taal tijdens de studie. Ook geven bijzondere gastsprekers (een oud-rechter, en officier van justitie en een advocaat) een interactieve gastlezing rond het thema Strafzaken in de media, waarna er veel gelegenheid is om vragen te stellen. Later in de week vindt er een informatiemarkt plaats met interne en externe (studie)verenigingen. Zij informeren je over interessante en nuttige nevenactiviteiten die je tijdens je studie kunt ondernemen. Ook aanbieders van studiefaciliteiten (denk aan studievaardigheidstrainingen) zijn op deze markt te vinden. Daarnaast bekijk je samen met andere eerstejaars in een van de filmzalen van het Trianon een juridisch en criminologisch getinte film. Hierin komen verschillende dilemma's en thema's aan de orde die relevant zijn voor je studie. Na afloop van de film geven docenten van de faculteit een toelichting en is er gelegenheid om met hen in debat te gaan.

Het programma van de Introductieweek (met data, tijden en locaties) wordt naar verwachting tussen 15 en 30 augustus op deze omgeving gepubliceerd.

NB Zorg ervoor dat je tijdig je opdrachten maakt voor de LLP-bijeenkomsten in de Introductieweek! Deze opdrachten ontvang je in je welkomstpakket.

Deeltijdstudenten

Deeltijdstudenten volgen om roostertechnische redenen geen LLP. Hen wordt aangeraden de LLP-syllabus aan te schaffen (behorend bij hun studierichting, Juridische opleidingen of Criminologie), en deze te bestuderen ter voorbereiding van en in aanvulling op het onderwijs in de vakken. Zie de e-Studiegids.

Verder zijn deeltijdstudenten niet verplicht de programmapunten van de Introductieweek te volgen, maar zij zijn van harte welkom bij het Taalcollege van Wim Daniels, de Informatiemarkt, het interactieve gastsprekerscollege en de film-met-commentaar/discussie-na.

Taaltoets

Onder alle propedeuse studenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (2e semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets, oefenmateriaal (zoals oude taaltoetsen) en de afnamedata van de taaltoets wordt verwezen naar de taaltoetsomgeving op Blackboard.

Mededelingen over de taaltoets, zoals antwoordsleutels (publicatie binnen enkele dagen na de taaltoetsafname) worden ook op deze omgeving gepubliceerd. Zorg ervoor dat je je meteen aan het begin van het studiejaar ‘enrollt’ voor de taaltoetsomgeving van Blackboard.