Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Leiden Law Practices voor eerstejaarsstudenten

Leiden Law Practices (LLP) en Introductieweek voor voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep.

Welkom bij LLP!

Alle (voltijd) eerstejaarsbachelorstudenten van de Juridische Opleidingen en Criminologie: van harte welkom! Je onderwijs bij onze faculteit start met tutoraatsbijeenkomsten voor het introductievak Leiden Law Practices (LLP). LLP streeft ernaar je behulpzaam te zijn bij de overstap naar de universiteit. We wensen je een leerzame en leuke studietijd.

LLP

Wij vinden het belangrijk dat onze eerstejaarsstudenten een goede start maken en zich snel thuis voelen bij de faculteit en hun tutorgroep. Voor voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep bieden we een introductieprogramma aan, begeleid door een docent- en studenttutor.

Met de Facultaire Introductieweek (de week van 5 september) willen we je welkom heten op de faculteit, je begeleiden bij de start van je opleiding en je inspireren voor het onderwijs. In de Introductieweek volg je drie LLP-bijeenkomsten met je tutorgroep, zie ook hierna onder ‘Wat is LLP-onderwijs’ en ‘Onderwijsrooster van LLP en andere propedeusevakken’.

Daarnaast vinden de volgende activiteiten plaats.

Een Introductiecollege: informatie van verschillende functionarissen van de faculteit. De eerstejaars krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan ouderejaarsstudenten.

Een Taalcollege met verschillende onderdelen:

 • taal bij de studie en communicatie bij de universiteit, toegelicht door een van de coördinatoren van LLP/de taaltoets en een student-assistent;
 • taal in de praktijk, toegelicht door een praktijkjurist.

Een Informatiemarkt met verschillende studieverenigingen en organisaties.

Een College Tour over strafzaken en de media in de Stadsgehoorzaal met bijzondere gasten uit de praktijk (een rechter, officier van justitie en een advocaat).

Alle activiteiten in de Introductieweek zijn fysiek. Als hier verandering in komt, word je hierover geïnformeerd via deze LLP-omgeving en/of via Brightspace-tutoraat.

Medio augustus word je per e-mail door het Onderwijsinformatiecentrum (OIC) geïnformeerd over de tutorgroep waarin je bent ingedeeld en je onderwijsrooster. Ook ontvang je het programma van de facultaire Introductieweek en LLP-opdrachten. Via MyTimetable kun je je onderwijsrooster inzien voor LLP en de eerstejaarsvakken, nadat je door het OIC bent ingeschreven voor het onderwijs. Dit gebeurt naar verwachting in de week van 22 augustus. De planning van de colleges en de College Tour in de Introductieweek is voor alle tutorgroepen aangegeven in het programma van de Introductieweek. Deze activiteiten kun je niet terugvinden in het onderwijsrooster via MyTimetable.

Let goed op in welke tutorgroep je bent ingedeeld en hoe laat en waar colleges en de College Tour voor jouw tutorgroep starten in de Introductieweek. Zie ook het op deze pagina geplaatste programma van de Introductieweek, onder voorbehoud van wijzigingen.

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je als voltijdstudent het LLP-onderwijs in een tutorgroep van ongeveer 30-35 studenten. Iedere tutorgroep wordt begeleid door een docenttutor en een studenttutor. LLP heeft de volgende ingrediënten:

 • Introductie en oefening van belangrijke juridische en criminologische kernvaardigheden. Je krijgt handvatten voor het efficiënt opzoeken van wetsartikelen in je wettenbundels, voor het lezen van een arrest van de Hoge Raad en het voeren van een juridisch of criminologisch pleidooi of debat.
 • Veel aandacht voor taal en taalvaardigheden; de juridische resp. criminologische taaltoets maakt deel uit van LLP.
 • Kennismaking met de praktijk: ter oriëntatie wordt gesproken over en waar mogelijk ook met vertegenwoordigers van juridische en criminologische beroepen.
 • Aandacht voor de studie en studievaardigheden.
 • Sociale activiteiten met de tutorgroep en de tutoren.

De eerste drie LLP-werkgroepen vinden plaats in de Introductieweek.

LLP maakt (ten aanzien van de Juridische Opleidingen) deel uit van de Leerlijn juridische kernvaardigheden. In elk jaar van de opleiding komen studenten met deze vaardigheden in aanraking: eerst oriënteren, daarna verdiepen en tot slot beheersen. De leerlijn overspant zeven vakken waarin speciale aandacht is voor deze vaardigheden. In het eerste jaar: Leiden Law Practices, Inleiding Recht, Grondslagen van het Recht, Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap. In het tweede jaar: Moot Court en Europees Recht. In het derde jaar: Rechtsfilosofie I en de Bachelorscriptie. Kijk voor meer informatie op leidenlawskills.nl/juridische-kernvaardigheden.

Voor LLP en de activiteiten in de Introductieweek geldt een aanwezigheidsplicht. Nadere informatie hierover ontvang je van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) en is ook te vinden in de LLP-syllabus.

Bereid je tijdig organisatorisch en digitaal voor op het onderwijs in de Introductieweek en daarna. Zie de informatie voor nieuwe studenten te vinden op de facultaire website. Klik op alle tabs en de lees de informatie goed.

 • Zie de kolom rechts onder ´Welkom in Leiden´. Of zie student.universiteitleiden.nl > opleiding ‘rechtsgeleerdheid (LL.B)’ > menu > studie & studeren > nieuwe student. NB Criminologiestudenten: als je bij opleiding voor Criminologie (BSc) kiest, kom je bij dezelfde informatie uit.
 • Zie IT-voorzieningen. Of zie student.universiteitleiden.nl > opleiding > menu > studie & studeren > faciliteiten > IT-voorzieningen.

Onder meer kun je informatie vinden over Brightspace, waarmee in de Introductieweek in ieder geval al wordt gewerkt. Zie ook hierna onder ‘Brightspace’. Als er beperkt fysiek onderwijs plaatsvindt vanwege coronamaatregelen, zal er worden geschakeld naar hybride/online onderwijs. In dat geval wordt er mogelijk ook gewerkt via Kaltura en MS Teams.  

Zorg ervoor dat je vóór de start van het onderwijs inlogt op de Brightspace-omgeving van het tutoraat, de taaltoets en andere propedeusevakken. Brightspace heb je je hele studietijd nodig om tijdig en volledig informatie over je vakken te ontvangen, opdrachten in te leveren en anderszins te communiceren met je docent en studiegenoten.

Voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep worden automatisch toegevoegd aan de Brightspace-omgevingen van de vakken die ze volgen. 

De Brightspace-omgevingen worden meestal vanaf één tot twee weken voor aanvang van de betreffende cursus door de vakken opengesteld voor studenten, en soms nog wat later. Brightspace-tutoraat en Brightspace-taaltoets worden toegankelijk vanaf de tweede helft van augustus, uiterlijk eind augustus.

Voor inloggen op Brightspace: 

 • Zorg dat je je ULCN-account hebt geactiveerd en een wachtwoord hebt aangemaakt. Zie voor meer informatie over het ULCN-account:
  • Zie de kolom rechts onder ´Welkom in Leiden´. Of zie student.universiteitleiden.nl > opleiding ‘rechtsgeleerdheid (LL.B)’ > menu > studie & studeren > nieuwe student. Criminologiestudenten: kies bij opleiding voor Criminologie (BSc), je komt dan bij dezelfde informatie uit.
 • Zorg dat je beschikt over Multi-Factor Authenticatie (via je ULCN-account). Zie onder IT-voorzieningen.
 • Log in met behulp van (1) je ULCN-account: username (s+studentnummer, bijv. “s0123456”) en het bijbehorende wachtwoord en (2) Multi Factor Authenticatie.
 • Bij problemen met je ULCN-account: neem contact op met de Frontoffice bij Plexus: 071-527 8011 of de ICT-helpdesk van het ISSC: 071-5278888. Zie ook de FAQ: studenten-faq.leidenuniv.nl/tag/ulcn. Bij problemen met de Multi Factor Authenticatie: neem contact op met de ICT-helpdesk van het ISSC.

Handleidingen voor Brightspace zijn beschikbaar op universiteitleiden.screenstepslive.com. Verder staat er in elke Brightspace-omgeving een menu-item ‘Help’ waarmee je automatisch op de betreffende handleidingenpagina terechtkomt.

Het LLP-onderwijs start met drie (fysieke) werkgroepen tijdens de Introductieweek. Het onderwijs van de andere vakken start een week later. Medio augustus word je per e-mail door het OIC geïnformeerd over de tutorgroep waarin je bent ingedeeld, de naam van je docent- en studenttutor. Via MyTimetable kun je je rooster bekijken, zodra je door het OIC bent ingeschreven voor het onderwijs. Dit gebeurt naar verwachting in week 34.

Zorg ervoor dat je – afhankelijk van je opleiding – de LLP-syllabus Juridische Opleidingen of de LLP-syllabus Criminologie en je wettenbundels (2022-2023) hebt aangeschaft ruim voordat het LLP-onderwijs begint. Studenten Criminologie dienen tevens in het bezit te zijn van de meest recente APA Manual (7e editie).

Voor alle voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep geldt het volgende:

 • Maak tijdig de LLP-opdrachten. Lever vóór de eerste LLP-werkgroep in de Introductieweek je motivatiebrief en cv in via Brightspace-tutoraat en bereid een presentatie voor over jezelf.
 • Vervul tijdig de opdrachten ten aanzien van de wet/wettenbundels en jurisprudentie voor de tweede en derde werkgroep in de Introductieweek.

Zie je LLP-syllabus voor meer informatie en voorbereiding van LLP-bijeenkomsten. De LLP-syllabus kan je vanaf 1 augustus bestellen via ReaderOnline.

Onder alle propedeusestudenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (tweede semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets verwijzen we naar Brightspace-taaltoets. Je vindt hierop informatie over de voorbereiding van de taaltoetsen en de data waarop de taaltoets wordt afgenomen. Mededelingen voorafgaand aan of na afloop van een taaltoets worden ook op deze omgeving gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de oproep voor de taaltoets (door het OIC) en inzage/nabespreking.

Daarnaast vind je op Brightspace-taaltoets oefenmateriaal (waaronder een proeftaaltoets), taalclips en onderwijsmateriaal. Via Brightspace-taaltoets kun je je ook aanmelden voor Cerego, een digitale leerapp voor het vergroten van je woordenschat. Via Universiteitstaal (waarover meer informatie is te vinden op Brightspace-taaltoets) kun je oefenen met grammatica en spelling.

NB Voor alle studenten (eerstejaars-, tweedejaars- of ouderejaarsstudenten en deeltijders) die de juridische of criminologische taaltoets in studiejaar 2022-2023 moeten maken of herkansen, geldt dat zij zich zelf moeten inschrijven voor de taaltoets en hun inschrijving tijdig moeten bevestigen. Zie inschrijven voor vakken en tentamens

Door middel van de inschrijving hebben studenten toegang tot Brightspace-taaltoets.

Het LLP-programma kun je in meer detail terugvinden bij de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.