Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Leiden Law Practices voor eerstejaarsstudenten

Leiden Law Practices (LLP) en Introductieweek voor voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep.

Welkom bij LLP!

Alle (voltijd) eerstejaarsbachelorstudenten van de Juridische Opleidingen en Criminologie: van harte welkom! Je onderwijs bij onze faculteit start met tutoraatsbijeenkomsten voor het introductievak Leiden Law Practices (LLP). LLP streeft ernaar je behulpzaam te zijn bij de overstap naar de universiteit. We wensen je een leerzame en leuke studietijd.

NB De informatie in deze omgeving heeft betrekking op studiejaar 21/22. Momenteel wordt het studieprogramma 22/23 voorbereid, inclusief LLP en de Introductieweek. De informatie hierover zal in juli/augustus 2022 worden geüpdatet.   

Klik op deze link voor een inloginstructie voor de colleges in de Introductieweek

Introductiecollege (maandag 6/9) en taalcollege (dinsdag 7/9)

De colleges in de Introductieweek zijn voor de meeste tutorgroepen online via een livestream. Bij iedere collegesessie komt een beperkt aantal tutorgroepen fysiek. Dit is aangegeven in het programmavel voor de Introductieweek.

Ben je ingedeeld om fysiek aanwezig te zijn bij de colleges? Deze vinden plaats in het Gorlaeus.

LET OP: Houd je aan de aangegeven online of fysieke aanwezigheid en het bijbehorende tijdstip. Houd je bij fysieke aanwezigheid aan de geldende coronamaatregelen. Zie: Campusprotocol.

Online clip – Opname van Op-1-sessie over strafzaken en media. Te bekijken op woensdag 8/9 van 15.30 – 16.30 uur. Eventueel herhaling op donderdag 9/9 van 9.30 – 10.30 uur.

Klik op deze link om de uitzending te openen gedurende bovenstaande uitzendmomenten. Je logt in met je ULCN-gegevens. Raadpleeg voor nadere uitleg over het ULCN-account deze webpagina.

LLP

Wij vinden het belangrijk dat onze eerstejaars studenten een goede start maken en zich snel thuis voelen bij de faculteit en hun tutorgroep. Voor voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep bieden we een introductieprogramma aan, begeleid door een docent- en studenttutor.

Met de Facultaire Introductieweek (de week van 6 september) willen we je welkom heten op de faculteit, je begeleiden bij de start van je opleiding en je inspireren voor het onderwijs. Naast drie LLP-bijeenkomsten met je tutorgroep vinden de volgende activiteiten plaats in de Introductieweek:

 • Introductiecollege: informatie van en met verschillende functionarissen van de faculteit. De eerstejaars krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan ouderejaarsstudenten.
 • Taalcollege met verschillende onderdelen:
  • Inleiding door een hoogleraar over een aan de voltijd propedeusestudenten uit te delen juridische roman.
  • Taal in de praktijk, uiteengezet door een strafadvocaat.
  • Communicatie bij de universiteit, toegelicht door een van onze docenten.

Een 'Op1-sessie' met bijzondere gastsprekers uit de praktijk. De opname van deze sessie wordt via een link ter beschikking gesteld.

Zie het op deze pagina geplaatste programma van de Introductieweek, onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg deze LLP-omgeving voor de actuele situatie. Let goed op hoe laat bepaalde programmaonderdelen starten en of je online of fysiek bent ingedeeld. Zorg ervoor dat je tijdig beschikt over de benodigde apparatuur en applicaties. Zie ook onder het kopje 'Voorbereidingen voor online onderwijs'.

NB De opname van de Op1-sessie vindt plaats op maandag 6 september van 14.00-16.00 uur, in het Juridisch Café (KOG). Wil je kans maken om de opname bij te wonen? Check dan eerst je onderwijsrooster i.v.m. LLP-onderwijs. Ben je beschikbaar? Mail dan naar Lorenzo Nieuwenburg (student-assistent Introductieweek) via llpintroductieweek@law.leidenuniv.nl. Vermeld in de mail je naam, telefoonnummer en tutorgroepnummer. Als je aanwezig mag zijn, word je hierover geïnformeerd.

In het eerste semester van het eerste studiejaar volg je als voltijdstudent het LLP-onderwijs in een tutorgroep van ongeveer 30-35 studenten. Iedere tutorgroep wordt begeleid door een docenttutor en een studenttutor. LLP heeft de volgende ingrediënten:

 • Introductie en oefening van belangrijke juridische en criminologie kernvaardigheden. je krijgt handvatten voor het efficiënt opzoeken van wetsartikelen in je wettenbundels, voor het lezen van een arrest van de Hoge Raad en het voeren van een juridisch of criminologisch debat.
 • Veel aandacht voor taal en taalvaardigheden; de toets maakt deel uit van LLP.
 • Kennismaking met de praktijk: ter oriëntatie wordt gesproken over en waar mogelijk ook met vertegenwoordigers van juridische en criminologische beroepen.
 • Aandacht voor de studie en studievaardigheden.
 • Sociale activiteiten met de tutorgroep en de tutoren.

De eerste drie LLP-werkgroepen vinden plaats in de Introductieweek.

LLP maakt (ten aanzien van de Juridische Opleidingen) deel uit van de Leerlijn juridische kernvaardigheden. In elk jaar van de opleiding komen studenten met deze vaardigheden in aanraking: eerst oriënteren, daarna verdiepen en tot slot beheersen. De leerlijn overspant zeven vakken waarin speciale aandacht is voor deze vaardigheden. In het eerste jaar: Leiden Law Practices, Inleiding Recht, Grondslagen van het Recht, Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap. In het tweede jaar: Moot Court en Europees recht. In het derde jaar: Rechtsfilosofie I en de Bachelorscriptie. Kijk voor meer informatie op Leiden Law Skills.

Voor LLP en de activiteiten in de Introductieweek, of dat nu fysiek is op locatie of online (via livestream of anders) geldt een participatieplicht. Nadere informatie hierover volgt via Brightspace-tutoraat.

We raden je aan je tijdig voor te bereiden op online onderwijs in LLP/Introductieweek. Er wordt gewerkt met Brightspace, Kaltura en eventueel MS Teams.  Lees hierover meer via deze link en de digitale studentenfactsheet LLP-onderwijs die in de loop van augustus hiernaast zal worden opgenomen.

Zorg ervoor dat je vóór de start van het onderwijs inlogt op de Brightspace-omgevingen, de taaltoets en andere propedeusevakken. Brightspace heb je je hele studietijd nodig om tijdig en volledig informatie over je vakken te ontvangen, opdrachten in te leveren en anderszins te communiceren met je docent en studiegenoten.

Voor het studiejaar 2021-2022 worden voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep automatisch toegevoegd aan de Brightspace-omgeving van de vakken die ze volgen. 

De Brightspace-omgevingen worden meestal vanaf één tot twee weken voor aanvang van de betreffende cursus door de vakken opengesteld voor studenten, en soms nog wat later. Brightspace-tutoraat en Brightspace-taaltoets worden toegankelijk vanaf eind augustus/begin september.

Voor inloggen op Brightspace: 

Ga naar brightspace.universiteitleiden.nl

Log in met behulp van je ULCN-account: username (s+studentnummer, bijv. “s0123456”) en het bijbehorende password. 

Bij problemen met het ULCN-account: neem contact op met de Frontoffice of de ICT-helpdesk van het ISSC. Zie de FAQ.

Handleidingen voor Brightspace zijn beschikbaar op universiteitleiden.screenstepslive.com. Verder staat er in elke Brightspace-omgeving een menu-item ‘Help’ waarmee je automatisch op de betreffende handleidingenpagina terechtkomt.

Eind augustus/begin september zullen eventueel nadere instructies over Kaltura, MS Teams of andere applicaties worden opgenomen in Brightspace-tutoraat.
 

Het LLP-onderwijs start met drie werkgroepen tijdens de Introductieweek (in principe fysiek, mogelijk online). Het onderwijs van de andere vakken start een week later. Vanaf 20 augustus word je per e-mail geïnformeerd over de tutorgroep waarin je bent ingedeeld, de naam van je docent- en studenttutor en de link naar je onderwijsrooster. Ook via MyTimetable (rooster.universiteitleiden.nl) kun je je rooster bekijken.

Zorg ervoor dat je – afhankelijk van je opleiding – de LLP-syllabus Juridische Opleidingen of de LLP-syllabus Criminologie en je wettenbundels (2021-2022) hebt aangeschaft ruim voordat het LLP-onderwijs begint. Studenten Criminologie dienen tevens in het bezit te zijn van de meest recente APA Manual (7e editie).

Voor alle voltijd propedeusestudenten in een tutorgroep geldt het volgende:

 • Maak tijdig de LLP-opdrachten. Lever vóór de eerste LLP-werkgroep in de Introductieweek je motivatiebrief en cv in via Brightspace-tutoraat en bereid een presentatie voor over jezelf.
 • Vervul tijdig de opdrachten ten aanzien van de wet/wettenbundels en jurisprudentie voor de tweede en derde werkgroep in de Introductieweek.

Zie je LLP-syllabus voor meer informatie en voorbereiding van LLP-bijeenkomsten. De LLP-syllabus kan je vanaf 9 augustus bestellen via ReaderOnline.

Onder alle propedeusestudenten (zowel voltijd als deeltijd) wordt een taaltoets afgenomen. Studenten van de Juridische Opleidingen dienen de juridische taaltoets te maken. Studenten Criminologie dienen de criminologische taaltoets te maken. De taaltoets dient te worden behaald om de propedeuse te kunnen behalen. Studenten Criminologie wordt dringend aanbevolen de taaltoets te behalen voordat zij het vak Criminologische Vaardigheden (tweede semester van het eerste jaar) volgen.

Voor meer informatie over de taaltoets verwijzen we naar Brightspace-taaltoets. Je vindt hierop informatie vinden over de voorbereiding van de taaltoets, oefenmateriaal (waaronder een proeftaaltoets en oude taaltoetsen) en de data waarop de taaltoets wordt afgenomen. Mededelingen voorafgaand aan of na afloop van een taaltoets worden ook op deze omgeving gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de oproep voor de taaltoets (door het OIC) en inzage/nabespreking.

NB Tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de juridische of criminologische taaltoets in studiejaar 2021-2022 moeten herkansen en deeltijdstudenten dienen zich via uSis aanmelden voor de taaltoets. Door middel van deze aanmelding hebben zij toegang tot Brightspace-taaltoets.
 

Het LLP-programma kun je in meer detail terugvinden bij de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.