Universiteit Leiden

nl en

Moot Court

Onderwijs

Academische vaardighedentraining en pleitdagen

Academische vaardighedentraining

Het vak Moot Court is een academische vaardighedentraining: door inhoud en opzet van het vak Moot Court worden studenten uitgedaagd zich op eigen kracht grondig te verdiepen in een juridische probleemstelling. Tegelijkertijd wordt van studenten verwacht dat zij, schriftelijk en mondeling, in een helder betoog met kracht van argumenten hun standpunt met betrekking tot die juridische probleemstelling naar voren kunnen brengen.

Het vak Moot Court beoogt dan ook studenten te oefenen in het zelfstandig opzoeken van, voor de oplossing van de casusposities, relevant materiaal in de bibliotheek, het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie en het mondeling presenteren van een juridisch betoog.

De cursus Moot Court Advocacy and Litigation biedt studenten vaardigheidstraining in onderzoek, analyse, juridisch schrijven en advocacy door middel van de deelname aan een geschillen-simulatie voor een regionale rechtbank, namelijk het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze cursus wordt gegeven in de lente van elk jaar.

Pleitdagen

Pleitdagen vinden aan het einde van iedere Moot Court cursus plaats. Studenten pleiten voor een rechtbank, bestaande uit praktijkjuristen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie