Logo Universiteit Leiden.

nl en

Religie en het milieu

De temperaturen stijgen en de weerpatronen worden steeds onstabieler, de hoeveelheid plastic in de oceanen groeit, diersoorten sterven uit, poolkappen smelten, landbouwgrond wordt onbruikbaar en drinkvoorraden nemen af. Steeds vaker horen we in de media dit soort verontrustende berichten. Op de meest afgelegen plekken van de aarde vinden we vandaag de dag sporen van menselijke activiteit.

Religie en het milieu

Dit alles roept belangrijke en prangende vragen op over hoe we met de natuur om moeten gaan. Hoe kijkt de mens naar de natuur en wat is eigenlijk onze plek daarin? Moeten we de natuur zien als iets dat gecontroleerd moet worden? En moeten we daarom nieuwe technologieën bedenken waarmee we de natuur kunnen manipuleren en beheersen? Is de natuur een bron van grondstoffen die we naar behoefte mogen gebruiken? Is de milieucrisis een technologisch probleem dat we aan kunnen pakken door nog efficiëntere machines te bouwen en alternatieve energiebronnen aan te boren? Of, anders gedacht, is de natuur een plek van goddelijke mysterie en spiritualiteit, een bron van verwondering? Kunnen we de veranderingen in de natuur een dieper religieus, spiritueel of filosofisch probleem noemen? En is de milieucrisis eigenlijk wel de meest urgente kwestie van deze tijd?

Heilige berg Ayers Rock (Uluru) in Australie

In de Pre-University Class ‘Religie en milieu’ zullen we ons bezig houden met al deze vragen. We maken in deze Pre-Class een reis door de tijd en bestuderen de wereld en haar verscheidenheid aan religieuze tradities. Hierdoor leren we om op verschillende manieren naar de wereld te kijken en zien we hoe er vanuit verschillende hoeken mogelijke oplossingen geboden worden voor de milieucrisis waarmee de mensheid en de planeet te maken heeft.

Deze opgedane kennis over verschillende perspectieven op het milieu kun je meenemen naar een eventuele vervolgstudie in bijvoorbeeld biologie, milieukunde, sustainable development, engineering, politicologie, religiewetenschappen en filosofie en meer.

Over de colleges

Voertaal
Het programma wordt deels aangeboden in het Nederland en deels in het Engels.

Studielast
Wanneer je deelneemt aan het programma van zeven weken in Leiden bedraagt de eventueel door de school te erkennen studielast  25 uur. Onderdeel van het programma is een excursie. Deze wordt nader bekend gemaakt.

Rooster
De lessen vinden plaats op vrijdagen van 13.15-15.00: 26 januari; 2, 9, 16 februari; 1, 8, 15, 22 maart. 

Aanmelding en selectie

Voor wie?
Leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo kunnen zich aanmelden voor dit programma.

Aanmelding
Schrijf een motivatiebrief van ca. 300 woorden waarin je iets over jezelf vertelt en waarin je uitlegt waarom je je graag in de onderwerp zou willen verdiepen. Aanmelden voor een PRE-Class kan tot woensdag 22 november, 14.00 uur. Ga naar Aanmelding & selectie voor meer informatie.

Toelating
Er zijn maximaal 25 beschikbare plaatsen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, krijgen leerlingen uit 5 en 6 vwo voorrang.

Contact

Neem voor praktische vragen contact op met Esrih Bakker, voor overige vragen kun je mailen naar de contactpersoon van deze class dhr.dr. John-Harmen Valk.

Deze website maakt gebruik van cookies.