Universiteit Leiden

nl en

PLATO

Voorwaarden en klachtenprocedure

Hieronder zijn de voorwaarden voor inschrijving, voorwaarden voor annulering en de klachtenprocedure beschreven.


Voorwaarden voor inschrijving
- Indien van toepassing, dient aantoonbaar te worden voldaan aan de toelatingsnormen van de cursus voordat inschrijving mogelijk is.
- Indien het maximum aantal deelnemers van een cursus is bereikt, kan niemand meer worden ingeschreven.
- Na inschrijving (en eventuele deelname aan een intakeprocedure) ontvangt u, indien van toepassing, een bevestiging van deelname en betaalverzoek.
- PLATO garandeert de vertrouwelijkheid van door cliënten aan ons verstrekte gegevens.
- Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen, waarop zonder enige kosten, op het besluit tot inschrijving kan worden teruggekomen.

Algemene Leveringsvoorwaarden
Voor al het overige houdt PLATO zich aan de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Universiteit Leiden.

Voorwaarden voor annulering
-
U kunt alleen schriftelijk annuleren: per brief, per fax of per e-mail.
- Wanneer u uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, volgt volledige restitutie van de betaalde kosten, met aftrek van annuleringskosten.
- Bij latere annulering is geen restitutie van de kosten mogelijk. Wel kan een collega zonder bijkomende kosten uw plaats volledig (dus vanaf aanvang) overnemen, mits deze voldoet aan de toelatingsnormen van de cursus.
- Wanneer de cursus door PLATO wordt geannuleerd, ontvangt u het gehele cursusgeld terug. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
- De termijn waarbinnen restitutie of verrekening van kosten wordt geregeld is uiterlijk 30 dagen.Klachtenprocedure, voor zover niet beschreven in de leveringsvoorwaarden:
- Een klacht wordt gemeld aan de contactpersoon/cursusleider.
- De klacht wordt geregistreerd en de ontvangst ervan wordt binnen 7 werkdagen bevestigd.
- Van de bespreking wordt een verslag gemaakt en ter autorisatie voorgelegd.
- Alle onoverkomelijke verschillen zullen worden onderworpen aan voor beide partijen bindende arbitrage, conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
- De partijen voegen zich naar de uitspraak van arbiter/arbitragecommissie (bindend advies).
- In eerste instantie treedt de procedure in werking die in het document ‘Leveringsvoorwaarden’ is beschreven onder ‘Geschillen en toepasselijk recht’.
- Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.