Universiteit Leiden

nl en

PLATO

Voorwaarden en klachtenprocedure

Hieronder zijn de voorwaarden voor inschrijving, voorwaarden voor annulering en de klachtenprocedure beschreven.


Voorwaarden voor inschrijving
- Indien van toepassing, dient aantoonbaar te worden voldaan aan de toelatingsnormen van de cursus voordat inschrijving mogelijk is.
- Indien het maximum aantal deelnemers van een cursus is bereikt, kan niemand meer worden ingeschreven.
- Na inschrijving (en eventuele deelname aan een intakeprocedure) ontvangt u, indien van toepassing, een bevestiging van deelname en betaalverzoek.
- PLATO garandeert de vertrouwelijkheid van door cliënten aan ons verstrekte gegevens.
- Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen zonder enige kosten op het besluit tot inschrijving kan worden teruggekomen.

Algemene Leveringsvoorwaarden
Voor al het overige houdt PLATO zich aan de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Universiteit Leiden.

Voorwaarden voor annulering
-
U kunt alleen schriftelijk / per e-mail annuleren.
- Wanneer u uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, volgt volledige restitutie van de betaalde kosten, met aftrek van annuleringskosten.
- Bij latere annulering is geen restitutie van de kosten mogelijk. Wel kan een collega zonder bijkomende kosten uw plaats volledig (dus vanaf aanvang) overnemen, mits deze voldoet aan de toelatingsnormen van de cursus.
- Wanneer de cursus door PLATO wordt geannuleerd, ontvangt u het gehele cursusgeld terug. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
- De termijn waarbinnen restitutie of verrekening van kosten wordt geregeld is uiterlijk 30 dagen.Klachtenprocedure, voor zover niet beschreven in de Algemene Leveringsvoorwaarden onder 'Geschillen en toepasselijk recht' (zie hierboven):
- Een klacht moet per e-mail worden gemeld aan de contactpersoon/cursusleider, onder vermelding van 'Klacht over ....'.
- De klacht wordt geregistreerd en de ontvangst ervan wordt binnen 7 werkdagen bevestigd.
- Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht volgt een voorstel voor afhandeling. Is een langere onderzoekstijd nodig, dan wordt dit ook binnen 4 weken gemeld en toegelicht, en wordt een indicatie gegeven van wanneer het uitsluitsel wordt verwacht.
- Onoverkomelijke geschillen zullen worden onderworpen aan voor beide partijen bindende arbitrage, conform de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
- De partijen voegen zich naar de uitspraak van arbiter/arbitragecommissie (bindend advies).
- De klacht en wijze van afhandeling worden gedurende 2 jaar bewaard.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.