Universiteit Leiden

nl en

PLATO

Jeugd en sociale veiligheid

Publicaties Onderzoek en interventies in Jeugd en Sociale veiligheid
PLATO i.s.m. Halt Nederland (2011). Halt-afdoening Schoolverzuim. Leiden: Halt Nederland. Het materiaal is ook opgenomen in de ‘Digitale introductiemap’, samengesteld door Halt Nederland.

Tönis, I.C.M., Smit, H., Zoete, J.S. de, Brabander, C.J. de, Lakerveld, J.A. van (2010). To Behave or not to Behave? Een evaluatieonderzoek naar het gedragsprogramma 'Zo gaat dat hier: Behave!' voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden, Platform opleiding, onderwijs en organisatie (PLATO) , WODC.

Dekker, M., Lakerveld, J.A. Van, Tönis, I. (2010) RMC-regio’s verkennen hun koers. Rapportage van een verkennend onderzoek. Ingrado. Den Haag

Tönis I., Zonneveld A. & Schell-Kiehl I. (2008) Eltertrainung- Ein verpflichtender Kurs für Eltern vorn Kin-dern die die Schule schwänzen? Erfahrungen aus der Niederlanden. In: Der pädagogischen Blick, Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pëdagogischen Berufen. Juventa, Germany

Tönis, I.C.M., Zonneveld, C.A.J.M., Smit, H., Regelink, M.L. & Lakerveld, J.A. van (2007). Veelplegersplaat-sen voor jeugdigen: hoe en waarheen? WODC, Den Haag

Maring, B. & Tönis, I. (2006) Handreiking gedragscodes. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-heid. Utrecht

Tönis, I. (2006) Selecteren op Safe! Een leidraad voor het sollicitatiegesprek. Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid. Utrecht

Tönis, I.& Pannebakker, M. (2005) Buurtgerichte programma’s. In: Hermanns, J. & van Nijnatten C. et al., Handboek Jeugdzorg. Bohn Stafleu van Loghum. Houten

Tönis, I. (2005) Mentoren en schoolverzuim. In: Van 12 tot 18. nr. 3. School BV Meppel

Kan, C.A. van & Tonis, I (2005) Gedragscodes ontcijferd. In: Gerritse, H., Hesselman, T. Koenders, A. (Red.). Jaarboek Beveiliging 2005. Kluwer. Alphen aan den Rijn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.