Universiteit Leiden

nl en

PLATO

Onderwijs- en organisatieontwikkeling

Onderwijs- en organisatieontwikkeling

Activiteiten
- functie-/taakanalyse, opstellen van competentieprofielen
- vertalen van competentieprofielen naar opleidingsprogramma’s en opleidingsmateriaal
- ontwerpen van opdrachten, toetsen, oefeningen, simulaties, games, assessments
- deskundigheidsbevordering van opleidingsmanagers, -coördinatoren en docenten
- ondersteuning op het gebied van leren op de werkplek, leerklimaat en kennisproductiviteit in organisatiesVoorbeelden van projecten
- Professionalisering van leraren (onderwijzen in grote steden)
- Erfgoededucatie
- Scholing van medewerkers in de erfgoedsector
- Een EU project over talentontwikkeling in basis- en voortgezet onderwijs
- Bevorderen van ondernemerschap binnen het algemeen vormend en beroepsonderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie