Universiteit Leiden

nl en

Loes Janssen

Promovendus

Naam
L.H.C. Janssen MSc
Telefoon
+31 71 527 1780
E-mail
l.h.c.janssen@fsw.leidenuniv.nl

Samenvatting

Loes Janssen studeerde aan Universiteit Utrecht en haalde daar haar bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (2013), haar diploma als Research Master Ontwikkelingspsychologie (2015) en haar masterdiploma Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (2016). Na het behalen van haar diploma’s werkte Loes als junior onderzoeker bij Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar de relatie tussen taalproblemen en gedragsproblemen bij kleuters. In februari 2017 is Loes begonnen met haar PhD traject onder begeleiding van Prof. dr. Bernet Elzinga over hoe emotionele mishandeling en maladaptieve ouder-kind interacties bijdragen aan depressieve symptomen van adolescenten.

Onderzoek

In het project “Unravelling the Impact of Emotional Maltreatment on the Developing Brain”, onderzoek ik de interacties tussen (depressieve en niet-depressieve) jongeren en ouders in het dagelijks leven met gebruik van elektronische dagboeken en in het lab om inzicht te krijgen in hoe maladaptieve interacties tussen adolescenten en hun ouders bijdragen aan depressieve symptomen bij adolescenten. 
 

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B36

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden