Universiteit Leiden

nl en

Loes Janssen

Promovendus

Naam
L.H.C. Janssen MSc
Telefoon
+31 71 527 1780
E-mail
l.h.c.janssen@fsw.leidenuniv.nl

Samenvatting

Loes Janssen studeerde aan Universiteit Utrecht en haalde daar haar bachelordiploma Algemene Sociale Wetenschappen (2013), haar research master diploma Ontwikkelingspsychologie (2015) en haar masterdiploma Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (2016). Na het behalen van haar diploma’s werkte Loes als junior onderzoeker bij Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar de relatie tussen taalproblemen en gedragsproblemen bij kleuters. Sinds februari 2017 is Loes bezig met haar PhD traject binnen het NWO VICI project van Prof. dr. Bernet Elzinga.

Onderzoek

In het onderzoek waar Loes bij betrokken is (het RE-PAIR onderzoek) wordt de bidirectionele relatie tussen ouder-kind interacties en depressieve klachten bij jongeren onderzocht. Verschillende methoden (onderzoeksdag, elektronische dagboeken en fMRI) worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in hoe interacties tussen ouders en jongeren bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van depressieve klachten bij jongeren.

Keywords: adolescenten, depressie, ecological momentary assessment (EMA), ouder-kind interactie.

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B36

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie