Universiteit Leiden

nl en

Mirjam Wever

Promovendus

Naam
Drs. M.C.M. Wever
Telefoon
+31 71 527 3738
E-mail
m.c.m.wever@fsw.leidenuniv.nl

Mirjam Wever is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (research master Neurosciences) en is betrokken geweest bij onderzoekprojecten over eetstoornissen en intolerantie voor onzekerheid (IU) in Utrecht. Op dit moment is ze een PhD student aan de Universiteit van Leiden en is ze betrokken bij de RE-PAIR studie. Het doel van dit onderzoek is om de wederkerige relatie tussen ouder-adolescent interacties en het ontwikkelen en in stand houden van depressieve symptomen in adolescenten te onderzoeken, door middel van gedragsobservaties tijdens interactietaken in het lab, elektronische dagboeken (EMA), en functionele MRI. Mirjam focust zich voornamelijk op de onderliggende neurobiologische processen die betrokken zijn bij deze ouder-adolescent interacties en welke neurale responsen, zowel in ouders als in adolescenten, een rol spelen bij het (dys)functionele gedrag binnen de ouder-adolescent interacties.

Research

De RE-PAIR studie waar Mirjam bij betrokken is gaat over de wederkerige relatie tussen ouder-adolescent interacties en het ontwikkelen en in stand houden van depressieve symptomen in adolescenten. In dit intergenerationele project wordt onderzocht hoe dagelijkse conflictueuze ouder-adolescent interacties bijdragen aan depressieve klachten van de adolescent. De ouder-adolescent interacties worden op verschillende manieren in kaart gebracht. Er worden gedragsobservaties tijdens interactietaken in het lab gedaan, elektronische dagboeken in het dagelijks leven, en er wordt onderzocht welke (dysfunctionele) processen in het sociale brein van zowel ouders als adolescenten hier een rol bij spelen (fMRI). Mirjam richt zich voornamelijk op de onderliggende neurobiologische processen die betrokken zijn bij deze ouder-adolescent interacties en welke neurale responsen een rol spelen bij (dys)functionele ouder-adolescent interacties, zowel in ouders als in adolescenten.

Publications

Wever, M., Smeets, P., & Sternheim, L. (2015) Neural correlates of intolerance of uncertainty in clinical disorders. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 27(4), 345-353.

Wever, M.C.M., Dingemans, A.E., Geerets, T., & Danner, U.N. (2018) Screening for Binge Eating Disorder in people with obesity. Obesity research & clinical practice.

Relevante links

LinkedIn

Reseach Gate

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B36

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie