Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Evert Scholte

Bijzonder Hoogleraar Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg

Naam Prof.dr. E.M. Scholte
Telefoon +31 71 527 4056
E-mail scholte@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Evert Scholte (1950) is bijzonder hoogleraar met als leeropdracht de integratie van (jeugd)zorg en speciaal onderwijs. Hij promoveerde in 1988 op een onderzoek naar preventieve hulp­ver­lening aan jeugdigen met politiecontacten. Van 1983 tot 1997 was hij werkzaam bij het Centrum Onderzoek Jeugdhulpver­lening (COJ) van de Universiteit Leiden. Sinds 1998 werkt hij bij de afdeling Orthopedagogiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, eerst als univer­sitair docent en vanaf 2002 als universitair hoofddocent. Sinds 2006 is hij bijzonder hoog­leraar. 

CV E.M. Scholte (2014)

Onderzoek

In het onderzoek gaat de aandacht uit naar de psychosociale voorwaarden die een rol spelen bij cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelings­problemen. Het onderzoek is sterk praktijkgericht. Het gaat er om toe­passingen te ontwikkelen die de orthope­dagogische hulpverlening kunnen bevorderen, zoals wetenschappelijke onderbouwing van instru­menten voor diagnostiek en indica­tiestelling. Daarnaast ligt de focus op implemen­tatie van effectieve orthopedagogische behandelingen voor personen die vanwege ontwikkelings­stoornissen een beroep moeten doen op (jeugd)zorg en/of speciaal onderwijs.

Registraties

 • GZ-psycholoog BIG nummer 49052551225 (niet practiserend)
 • Lid ISED

Oratie

Meervoudig effectief. Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs (9 mei 2008)

Promovendi

 • Regina Stoutjesdijk, 'Children with emotional and behavioral disorders in special education' (2014) (met prof. dr. H. Swaab)
 • Eirini Manti, ‘From categories to dimensions to evaluations’ (2013) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Jarymcke Maljaars, ‘Communication problems in children with autism and intellectual disability: depicting the phenotype’ (2012) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Annelies Spek, ‘Cognitive profiles of adults with the autistic disorder or Asperger Syndrome’ (2010) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Josette Wulffaert, ‘Genetic syndromes in the family: child characteristics and parenting stress in Angelman, CHARGE, Cornelia de Lange, Rett and Prader-Willi syndrome’ (2010) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)

Openbare presentaties

 • Workshop ‘Leerbelemmeringen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen’.
 • Workshop ‘Onderkennen van leerproblemen met de LVT’.
 • Workshop ‘Onderwijsondersteuning bij ASS: de visie van leraren’.
 • Instrumentontwikkeling passend onderwijs:  ‘Het vraagprofielinstrument. Inhoud en verantwoording’

 

Zie Engelstalig profiel Evert Scholte

Bijzonder Hoogleraar Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Pedagogische Wetenschappen
Orthopedagogiek
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B55
Contact
+31 71 527 4056
scholte@fsw.leidenuniv.nl
NJI
lid erkenningscommissie
stichting Post-Doctorale Beroeps Opleiding Randstad
bestuurslid
Sociaal Wetenschappelijk Advies en Automatisering
directielid
Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek
directie/bestuurslid