Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Evaluatie en implementatie van innovatieve diagnostiek en behandelingen

Als een nieuwe methode is ontwikkeld om een (neuro-)psychologische aandoening of hieraan gerelateerde gedragsfactoren te herkennen en te behandelen, kan deze nog niet direct in de klinische praktijk worden ingezet. Eerst moet de methode geëvalueerd worden, bij voorkeur in gerandomiseerde, gecontroleerde studies.

Contact
Rebecca Schaefer

De stap om een nieuwe procedure in te bedden in de dagelijkse werkwijze van zorgverleners, zoals artsen en gezondheidspsychologen, vraagt tevens om onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren die bij de implementatie worden ervaren. In samenwerking met alle betrokkenen kan een behandeling of diagnostische methode in co-creatie aangepast en verbeterd worden zodat deze nieuwe methode optimaal aansluit bij de beoogde doelgroep en ook na evaluatie direct inzetbaar is voor iedereen die er baat bij heeft.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.