Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De rechtmatigheid van rechterlijke beslissingen tot het plaatsen van kinderen in instellingen voor gesloten jeugdhulp in internationaalrechtelijk- en kinderrechtenperspectief

- Welke eisen worden gesteld aan de rechtmatigheid van gesloten uithuisplaatsingen van kinderen, gelet op het Europese en internationale juridische kader van kinder- en mensenrechten? (H8) - In hoeverre zijn de plaatsingen van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdzorg in Nederland rechtmatig in het licht van het Europese en internationale juridische kader van kinder- en mensenrechten? (H8)

Looptijd
2012 - 2016
Contact
Maria de Jong-de Kruijf
Financiering
Project ministerie van Veiligheid & Justitie (derdegeldstroom)

Kinderen opsluiten op opvoedkundige gronden: Promotieonderzoek naar de rechtmatigheid van gesloten uithuisplaatsingen van jeugdigen in de Nederlandse context (gesloten jeugdzorg) in het licht van het Europese en internationale juridische kader van kinder- en mensenrechten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.