Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Exploratieve datamining in multimodale gegevens

De verandering van een gesloten instelling naar een open leefomgeving voor patiënten met een laat stadium van dementie zal de patiënten meer vrijheid geven in hun dagelijks leven. Het effect van deze verandering op de mobiliteit van de patiënten, hun activiteiten en hun interactie met anderen zal worden beoordeeld met behulp van sensortechnologie en enquêtemethoden. Dit project is gericht op het combineren van gegevens uit verschillende gegevensbronnen en het ontginnen van informatie daaruit.

Looptijd
2018 - 2022
Contact
Matthijs van Leeuwen
Financiering
ZonMw
Partners

NIVEL
Actiz
Stichting Maasduinen
TU Twente

Exploring multimodal data

De ontwikkeling van dataminingtechnieken om multimodale gegevens te onderzoeken en er interpreteerbare informatie uit te halen, vormt de belangrijkste bijdrage van dit project.
De verzamelde gegevens in deze studie zijn multimodaal omdat ze verschillende bronnen bevatten, zoals gestructureerde interviews en observaties, maar ook sensorgegevens. Het combineren van deze bronnen en het vinden van verbanden tussen deze bronnen kan ons helpen patronen te vinden die we anders zouden missen. Om dit doel te bereiken moeten patroontiningtechnieken worden ontwikkeld die verschillende soorten kennis kunnen integreren. Deze technieken zullen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met domeinexperts om ervoor te zorgen dat de gevonden patronen bruikbaar en interpreteerbaar zijn voor de gebruiker.

Consortium: “Dementie terug in het hart van de samenleving”

Dit doctoraatsproject maakt deel uit van het onderzoeksconsortium "Dementie terug in het hart van de samenleving". Het consortium omvat onderzoekers en deskundigen op het gebied van bewegingswetenschappen, geriatrie en verpleegkunde, alsmede deskundigen op het gebied van data-analyse en sensortechnologie. Het is gecentreerd rond een verpleeghuis in het zuiden van Nederland en begeleidt de veranderingen in het zorgmanagement en beoordeelt het effect van de veranderingen op de patiënten en het personeel van het verpleeghuis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.