Universiteit Leiden

nl en

Boek

Implementation of the EU Preventive Restructuring Directive Part I

In 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad de Richtlijn Preventieve Herstructurering (2019/1023) aangenomen, die voorziet in minimale harmonisatie van onder andere preventieve herstructureringskaders (preventive restructuring frameworks, 'PRF'). Dit boek biedt verdiepende analyses van de implementatie in zeven Europese landen: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Terwijl de lidstaten van de Europese Unie verplicht waren om de implementatie voor juli 2022 te voltooien, liet het Verenigd Koninkrijk zich inspireren bij de vrijwillige invoering van hervormingen in zijn herstructureringsregeling.

Auteur
Coördinerend redacteuren: Gert-Jan Boon, Harold Koster & Reinout Vriesendorp (tevens auteurs)
Datum
11 juni 2024

Dit boek bevat gedetailleerde analyses van de nieuwe of hervormde PRF's in heel Europa, waaronder het doel en de reikwijdte van een PRF, de criteria/test om toegang te krijgen tot een PRF, de betrokken actoren, de mogelijkheden voor een afkoelingsperiode, het plan, de mogelijkheden voor een debt-for-equity swap, de betekenis van een PRF voor lopende overeenkomsten en de rechtsmacht en erkenning van rechterlijke beslissingen die tijdens een PRF worden gegeven. Op basis van de nationale implementaties presenteert het boek ook een vergelijkende studie waarin de verschillende beleidskeuzes van nationale wetgevers worden geëvalueerd. Dit boek is een inzichtelijke bron voor zowel de praktijk, wetenschap en beleidsmakers.

Deze boekenreeks wordt gepubliceerd door het Business & Law Research Network (BLRN) van de Universiteit Leiden. Dit onderzoeks- en expertisenetwerk doet onderzoek naar verschillende aspecten van ondernemen op het terrein van het ondernemings- en insolventierecht. BLRN richt zich met name op onderwerpen als corporate governance, duurzaam ondernemen, fusies en overnames, en herstructurering en insolventie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.