Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Rebel with a cause: The effects of leadership encouragement and psychological safety on professionals' prosocial rulebreaking behaviour

Een kernidee van bureaucratische organisaties is dat het volgen van regels een noodzakelijke voorwaarde is om het algemeen belang na te streven. Dit artikel onderzoekt aanmoediging door leiderschap en psychologische veiligheid als antecedenten van prosociaal regelovertredend gedrag (PSRB).

Auteur
Bernard Bernards, Eduard Schmidt en Sandra Groeneveld
Datum
20 december 2023
Links
Lees het hele artikel hier

Een kernidee van de bureaucratie is dat het volgen van regels noodzakelijk is om het algemeen belang na te streven. Niettemin kunnen regels soms disfunctioneel worden, waardoor ze goede publieke dienstverlening in de weg staan. In dergelijke situaties kunnen publieke professionals zich genoodzaakt voelen om regels te breken en maatwerk te leveren om burgers goed te helpen. Dit noemen we prosocial rule-breaking (PSRB).

Dit artikel onderzoekt hoe aanmoediging door de teamleider en ervaren psychologische veiligheid PSRB in wijk- en jeugdteams kunnen bevorderen. Op basis van twee meetmomenten met data uit vijf grote en middelgrote Nederlandse gemeenten onder professionals (n = 837 en 965 respondenten) en hun teamleiders (n = 58 en 64 respondenten) laten we zien dat er een positieve relatie bestaat tussen psychologische veiligheid en PSRB. Bovendien vinden we ondersteuning voor de hypothese dat aanmoediging door de teamleider PSRB bevordert, maar alleen wanneer er sprake is van een hoge mate van psychologische veiligheid.

Zie voor meer informatie de Engelse pagina

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.