Universiteit Leiden

nl en

Health, Ageing and Society (MSc)

Nieuws

De master Vitality and Ageing heet vanaf nu Health, Ageing and Society. Inhoudelijk blijft het programma van deze internationale interdisciplinaire master van de Universiteit Leiden hetzelfde. De nieuwe naam dekt de inhoud van het programma beter en zo wordt de herkenbaarheid voor studenten en het werkveld vergroot.

Publicatiedatum: 16 oktober 2023

Waarom een nieuwe naam?

Opleidingsdirecteur Jacobijn Gussekloo zegt over de naamswijziging: “Wij zijn heel blij dat we de goedkeuring hebben gekregen voor de nieuwe naam. Health Ageing and Society dekt de brede inhoud en het karakter van het programma beter dan de huidige naam. ‘Health’ biedt een duidelijke positionering van de opleiding in het veld van de gezondheidszorg, ‘Ageing’ betreft de doelgroep van de master. Tot slot geeft ‘Society’ invulling aan het substantiële bestuurskundige en organisatorische deel van het programma. 

Ook verwijst het naar de maatschappelijke uitdaging waarvoor wij als maatschappij staan. Studenten, professionals uit het werkveld en ouderen vonden dat de naam Vitality and Ageing geen duidelijk beeld gaf van de verschillende perspectieven op ouderdom. Daarom is besloten de naam te veranderen in Health, Ageing and Society. De nieuwe naam is tot stand gekomen met medewerking van studenten, alumni, het divisiebestuur, collega’s, docenten en de leden van het Ouderenberaad Noord Zuid-Holland. Volgende week start de wervingscampagne met de nieuwe naam en het bijbehorende nieuwe logo!” 

Over de internationale masteropleiding

Sinds 2015 is de internationale masteropleiding Vitality and Ageing door het LUMC toegevoegd aan het portfolio van bekostigde opleidingen. Studenten kunnen kiezen of zij de éénjarige fulltime variant volgen of de tweejarige parttime variant. Deze laatste is vooral bedoeld voor professionals uit het werkveld. Het programma richt zich op toekomstbestendige gezondheidszorg. In de toekomst is er behoefte aan nieuwe zorg waarbij autonomie en regie belangrijke kernwaarden zijn. Natuurlijk speelt de groei van het aantal ouderen en de veranderende beroepsbevolking een belangrijke rol. In de opleiding leren studenten creatief en inventief nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en met oplossingen te komen, vaak in samenwerking met ouderen. De opleiding leidt studenten op tot de beleidsmakers, onderzoekers, kwaliteitsmedewerkers en dokters van de toekomst. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.