Universiteit Leiden

nl en

Islamstudies (BA)

Over de opleiding

Bij Islamstudies, een afstudeerrichting van de bachelor Midden-Oostenstudies, doe je brede kennis op over de islam en ook over de regio en de verschillende landen van het Midden-Oosten. Zo bestudeer je bijvoorbeeld de geschiedenis van landen in de regio, de samenleving en actuele ontwikkelingen. In je tweede en derde jaar heb je de mogelijkheid om via keuzevakken je eigen focus in de opleiding aan te brengen. Als je afgestudeerd bent, bezit je brede inhoudelijke kennis over de regio. Daarnaast heb je ook basiskennis van het Arabisch. Je hebt een kritische blik ontwikkeld en hebt daarnaast veel andere vaardigheden opgedaan die je verder zullen helpen in je carrière en in je persoonlijke leven.

Opbouw van de opleiding

Direct aan het begin van het eerste jaar van de bachelor Midden-Oostenstudies kies je je afstudeerrichting. Voor alle studenten bestaat het eerste semester voor een derde uit taalverwerving. Als je voor Islamstudies kiest, is de taal die je leert het Arabisch. Ook in het tweede semester krijg je taalonderwijs. In beide semesters is er veel aandacht voor de geschiedenis, cultuur en maatschappij van het Midden-Oosten. Verschillende vakken zijn gemeenschappelijk, ook studenten met een andere afstudeerrichting volgen deze vakken. Andere vakken zijn specifiek voor Islamstudies, zoals ‘Introduction to the study of Islam’ en ‘Political Islam’.

In het tweede jaar breid je je specialisatie uit. In principe volg je nu geen taalonderwijs meer. Je kunt nu al een meer specifieke richting in je opleiding aanbrengen, door bijvoorbeeld te kiezen voor keuzevakken over Digital Humanities, over de geschiedenis van Marokko, van Iran of van Afghanistan. Bij de meeste vakken is veel aandacht voor de actualiteit. Een aantal colleges in het eerste semester is gemeenschappelijk, deze volg je samen met studenten die andere specialisaties hebben gekozen. In dit studiejaar volg je ook een aantal vakken die alleen binnen Islamstudies aangeboden worden, zoals Islam and Society, Islamic Law en Islam in Europe.

De helft van het derde jaar besteed je aan vakken die je zelf binnen of buiten de opleiding kiest. Op deze manier kun je je specialisatie verdiepen of juist verbreden. Daarna sluit je je bachelor af met een eindwerkstuk waarvoor je onderzoek doet. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen van je bevindingen.

Onderwijsvormen

Je studeert in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus. In je eerste jaar besteed je in de collegeweken ongeveer 16 uur aan hoorcolleges en werkcolleges. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. Daar hoort ook bij dat je de opgegeven teksten bestudeert en opdrachten uitvoert. De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen, in de werkcolleges ga je meer interactief aan de slag. Een aantal van de hoorcolleges is Engelstalig.

Abdulhamit Yücel

Student

Abdulhamit Yücel

"Het leukste vak tot nu toe vond ik het History of the Middle East 1, over de groei van het Ottomaanse Rijk vanaf de geboorte van de profeet Mohammed in 571 tot 1500. Het was wel even pittig dat je direct Engelse literatuur en colleges krijgt. Mijn Engels was niet heel goed, maar gelukkig wen je er snel aan. Nu vind ik het niet meer lastig."

Tsolin Nalbantian

Docent Midden-Oostenstudies

Tsolin Nalbantian

"Ik geef het vak Geschiedenis van het Midden-Oosten. Dit is een groot onderzoeksvak dat zich op de hele regio focust. Geografisch gezien betekent dat van Marokko tot aan Iran. We bestuderen de periode van de 18e eeuw tot het heden. Naast de geschiedenis krijgen de studenten ook een introductie op het grotere veld van Midden-Oostenstudies."

"Zo maken ze ook kennis met de cultuur en politiek. Studenten zijn hier heel enthousiast over omdat ze kennis maken met de verschillende onderzoeksgebieden en er langzaam maar zeker achter komen waar hun passie ligt."

Laura van Alfen

Student

Laura van Alfen

"Midden-Oostenstudies in Leiden heeft een heel uitgebreid programma en biedt de mogelijkheid veel verschillende talen te leren. Daarnaast is er ook een culturele en religieuze afstudeerrichting. Naast je eigen track is er veel vrijheid om er bijvoorbeeld extra vakken van andere tracks te volgen. Zo heb ik gekozen voor Perzisch, maar begin ik volgend jaar ook met het leren van Turks. In mijn eerste jaar heb ik ook al een aantal vakken gevolgd van de culturele en religieuze tracks. Er is enorm veel vrijheid om jezelf te blijven uitdagen omdat er veel ruimte en vrijheid is om de studie in te delen zoals jij wilt."

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.