Universiteit Leiden

nl en

Taalportaal bundelt kennis van het Nederlands en Fries

Het ligt misschien niet echt voor de hand, maar het Nederlands is na het Engels waarschijnlijk de best onderzochte taal ter wereld. Al die grammaticale kennis wordt nu gebundeld in een website: TaalPortaal.

Samenwerking

Het Taalportaal is een samenwerking tussen Universiteit Leiden, het Meertens Instituut, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Fryske Akademy, en wordt financieel mogelijk gemaakt door NWO. De website zal zich hoofdzakelijk richten op de twee officiële talen van Nederland: Nederlands en Fries. De Leidse taalwetenschapper Ton van der Wouden coördineert het project.

Taalportaal is onlangs gelanceerd en verkeert nog in de demofase
Taalportaal is onlangs gelanceerd en verkeert nog in de demofase

Nieuwe perspectieven

Leids taalwetenschapper en coördinator van het project. Ton van der Wouden over Taalportaal: 'De tijd was er rijp voor.'
Leids taalwetenschapper en coördinator van het project. Ton van der Wouden over Taalportaal: 'De tijd was er rijp voor.'

In het Taalportaal worden de traditionele grammaticale deelgebieden — zinsbouw (syntaxis), woordvorming (morfologie) en klankleer (fonologie) — zo veel mogelijk geïntegreerd en door middel van kruisverwijzingen met elkaar verbonden. Van der Wouden: ‘Dat biedt nieuwe onderzoeksperspectieven voor wetenschappers. Relaties en verbindingen tussen taalkundige fenomenen die tot nu toe altijd verborgen bleven, zijn hierdoor misschien gemakkelijker te ontdekken.’

Uniek project

 

De kans dat deze nieuwe mogelijkheden in de toekomst veelvuldig worden benut is groot. Het Nederlands is immers altijd erg belangrijk geweest in de taalkunde en aanverwante onderzoeksterreinen. De voornaamste doelgroep van Taalportaal zijn dan ook internationale (taal)wetenschappers. Zij krijgen voor het eerst een uitgebreid en gezaghebbend platform aangeboden, met alle bestaande wetenschappelijke kennis over de Nederlandse en Friese grammatica. ‘De tijd was er rijp voor,’ aldus Van der Wouden. ‘Het is een uniek project. Voor geen enkele andere natuurlijke taal bestaat er een online wetenschappelijke grammatica die syntaxis, morfologie en fonologie integreert.’

Culturele identiteit

Het feit dat er tot voor kort nog geen dergelijke website bestond was een ernstige tekortkoming, zo staat op Taalportaal te lezen. Taal in het algemeen is een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit en het culturele erfgoed, en het Nederlands in het bijzonder wordt door veel mensen geleerd als tweede taal. De website moet daarom ook een groep gebruikers bedienen die op een praktischer manier met het Nederlands omgaan, zoals docenten, NT2-studenten, taaladviseurs en ontwikkelaars van lesmateriaal.

Volledige versie

Deze zomer is de eerste content op de site geplaatst; eind 2015 wordt de volledige versie van Taalportaal verwacht. Daarna zal de website echter worden onderhouden en uitgebreid, met bijvoorbeeld data over dialecten en verwante talen, zoals het Vlaams, Surinaams-Nederlands en het Afrikaans. Net als taal zelf zal Taalportaal dus constant in ontwikkeling blijven.

 ( 26 augustus 2013/ Coen van Beelen)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.