Universiteit Leiden

nl en

‘Oost-Azië’ krijgt 4 miljoen te besteden

Het expertisecentrum Modern East Asia Research Centre krijgt de beschikking over een fonds van ongeveer 4 miljoen euro, een legaat dat wordt beheerd door het Leids Universiteits Fonds. Hiertoe is op 4 juli een overeenkomst getekend.

Zo lang mogelijk profiteren

Frank Pieke, hoogleraar Modern China Studies en een van de directeuren van de Modern East Asia Research Centre, kortweg MEARC, is buitengewoon blij met de overeenkomst. ‘We kunnen nu ongelooflijk veel doen’, zegt hij vanuit Singapore, de stadsstaat die ook binnen de termen van het fonds valt. ‘Tegelijkertijd willen we zo lang mogelijk profiteren van de gelden.’

Klein beginnen

Frank Pieke: 'We kunnen nu ongelooflijk veel doen.’
Frank Pieke: 'We kunnen nu ongelooflijk veel doen.’

Met de nieuwe financiering zal MEARC onderzoeksprojecten initiëren en conferenties, cursussen en tentoonstellingen organiseren. Ook wil MEARC actief het nationale en internationale netwerk van de Leidse Oost-Aziëstudies versterken. De doelstelling is breed: stimuleren van oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek over het moderne Oost-Azië en vergroting van het begrip van Oost-Azië bij het bedrijfsleven, de overheid, de media en de niet-gouvermentele sector. ‘We beginnen met een aantal bescheiden projecten’, zegt Pieke. ‘Met de co-financiering van een conferentie over de Chinese economie bij de faculteit Campus Den Haag, en een tentoonstelling over de Koreaanse oorlog. Over een aantal maanden beslissen we waar grotere investeringen zinvol zijn.’

Geveilde kunstcollectie

Het legaat dat in het fonds zit, is afkomstig van mevrouw Vaes-Elias (1908-2002), de weduwe van een van de grondleggers van het Nederlands-Britse concern Unilever. Zij beschikte over een uitgebreide kunstcollectie die in 2010 werd geveild. Het vermogen dat de collectie opbracht is ondergebracht in de Stichting Vaes-Elias. Een bemiddelaar die zowel goed bekend is met de stichting als met de Universiteit Leiden en affiniteit heeft met Azië, heeft de partijen bijeengebracht. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) beheert het fonds en is verantwoordelijk voor de procedure voor MEARC-financieringsaanvragen.

In het najaarsnummer van het alumnimagazine Leidraad van de Universiteit Leiden wordt een uitgebreid artikel aan het Vaes-Elias Fonds gewijd.

Onafhankelijk

MEARC werd in 2006 bij de Faculteit Geesteswetenschappen met financiering van het College van Bestuur opgericht als interdisciplinair onderzoeks- en expertisecentrum op het gebied van het moderne Oost-Azië: China, Japan, de Korea’s en Taiwan. Sinds begin van dit jaar zijn Pieke en collega-hoogleraren Kasia Cwiertka (Japans) en Remco Breuker (Koreaans) de directeuren. Dankzij het nieuwe fonds is MEARC nu financieel onafhankelijk geworden en kan het op lange termijn modern Oost-Azië studies in Leiden structureel versterken.

(15 juli 2013/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.