Universiteit Leiden

nl en

Robert Vermeiren

Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Naam
Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren
Telefoon
+31 71 515 9621
E-mail
r.r.j.m.vermeiren@lumc.nl

Robert Vermeiren (Gent, 1968) is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg van Curium-LUMC. Daarnaast is hij hoofdonderzoeker bij de Parnassia Groep, Lucertis de Jutters. Hij is lid coördinatie team van de Academische Werkplaats SAMEN, lid stuurgroep Academische Werkplaats Risicojeugd, hoofdredacteur van de Psychiater, lid van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bestuurslid van de afdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Meer informatie over Robert Vermeiren

Kinder- en jeugdpsychiatrie

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft de (disfunctionele) ontwikkeling van het kind als focus. Het richt zich hierbij op het samenspel van biopsychosociale factoren die bepalend zijn voor een geslaagde dan wel een ongewenste ontwikkeling.  De mate waarin een kind erin slaagt zich in het gezin, sociaal en op school mee te kunnen, het functioneren, is hierin bepalend. Als een kind het op een of meerdere vlakken niet goed doet, dan vraagt het gezin hulp bij Vermeiren. Zijn specifieke expertise ligt op het vlak van ernstige gedragsproblemen bij jongeren. 

Wetenschappelijke Carrière

Prof. Vermeiren volgde zijn geneeskundeopleiding aan de Universiteit Gent, waarna hij zich bekwaamde tot kinder- en jeugdpsychiater in het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Antwerpen (UCKJA). Hij promoveerde aldaar (2001) op een onderzoek bij jongeren die in contact waren gekomen met de jeugdrechtbank Antwerpen. In het kader van zijn onderzoek spendeerde hij een jaar fellowship aan het Yale Child Study Center (New haven, VS). Vanaf 2002 was hij UD/UHD bij de afdeling kinderpsychiatrie van het VUMC, alwaar hij hoogleraar forensische kinder- en jeugdpsychiatrie werd in 2006 (tot 2017). Tussendoor bekleedde hij (2004-2007) de bijzondere leerstoel forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden (faculteit rechten en criminologie).

De ontwikkelingspsychopatholige van gedragsproblemen bij jongeren is de onderzoeksfocus van prof. Vermeiren. Hij publiceerde in zijn wetenschappelijke carrière inmiddels een 200 tal artikelen en een 20 tal boekhoofdstukken. In het onderzoek van Vermeiren ligt nadruk op relevantie voor de praktijk. Om die reden onderzoekt hij vooral klinische populaties, en richt hij zich zowel op kwantitatief als kwalitatief onderzoek.  Met zijn betrokkenheid bij diverse Academische Werkplaatsen beoogt hij brug tussen praktijk, beleid en wetenschap te maken. 

Prijzen en eervolle benoemingen

In 2017 werd de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (thans Risicojeugd) bekroond met de ZonMW Parel. Tevoren ontving prof. Vermeiren meerdere prijzen voor zijn wetenschappelijk werk en een prestigieuze subsidie (Belgian American Educational Foundation - BAEF) voor zijn fellowship bij de Yale Child Study Center.

Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Psychiatrie

Publicaties

  • Nederlandse vereniging voor Psychiatrie Hoofdredacteur ''de Psychiater''
  • Parnassia Groep, Youz Hoofd onderzoek, Voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
  • stuurgroep Academische Werkplaats Risicojeugd Lid
  • Academische Werkplaats SAMEN Lid-boegbeeld
  • Kenniscentrum Kinder en jeugdpsychiatrie Bestuurslid
  • LUMC Hoogleraar kinder - en jeugdpsychiatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Voorzitter afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.