Universiteit Leiden

nl en

Dubbelbenoeming voor zes Leidse hoogleraren en lector bij Medical Delta

Zes hoogleraren en een lector van de Universiteit Leiden zijn officieel benoemd tot ‘Medical Delta hoogleraar en lector’. Zij werden 14 november gelijktijdig geïnaugureerd tijdens de Medical Delta Conferentie in Rotterdam.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, de Erasmus Universiteit, het Erasmus MC, vier Zuid-Hollandse hogescholen (Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland), overheden, zorgorganisaties en bedrijven. Medical Delta heeft als doel technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

Ambassadeurs voor samenwerking

De vandaag benoemde Medical Delta hoogleraren en lector hebben zich met hun onderzoek en werk bewezen als verbinders tussen wetenschappelijke disciplines en tussen wetenschap en praktijk. Met hun benoeming krijgen ze niet alleen erkenning, ze treden ook op als ambassadeur voor verdere samenwerking op het gebied van health & technology. Dit jaar zijn voor het eerst ook lectoren van de hogescholen benoemd tot ‘Medical Delta lector’.

De zeven Leidse hoogleraren en lector

Douwe Atsma (LUMC, TU Delft) is hoogleraar cardiologie. Hij richt zich op innovatieve cardiovasculaire zorgconcepten bij het LUMC en is hoogleraar eHealth aan de TU Delft. Hij coördineert de ontwikkeling van digitale zorg op afstand en zet zich in voor de ontwikkeling van een continuüm van zorg en preventie, door het opzetten van transmurale zorgtrajecten die ondersteund worden door eHealth en AI.

John van den Dobbelsteen (TU Delft, LUMC, Erasmus MC), hoogleraar Medical Process Engineering aan de TU Delft, richt zijn onderzoek op het verbeteren van interactie tussen operatiepersoneel en medische technologie. Hij is opleidingsdirecteur Klinische Technologie, de gezamenlijke opleiding van de TU Delft en het LUMC.

Johan Frijns (LUMC, TU Delft) is hoogleraar Otologie en Gehoorfysica bij het LUMC, waar hij ook Opleider KNO is. Hij is hoofd van het Centrum voor Audiologie en Gehoorimplantaten Leiden (CAHIL) en van het Cochlear Implant Rehabilitation Centre Leiden (CIRCLE).

Annette van der Helm-van Mil (LUMC, Erasmus MC) is hoogleraar reumatologie, in het bijzonder vroege artritis. Ze is internist en reumatoloog bij het LUMC. Binnen Medical Delta beoogt ze innovatieve methoden genereren om de vroege detectie van RA toegankelijk en ‘beheersbaar’ te maken en zo een kostenefficiënte implementatie in de klinische praktijk mogelijk te maken.

Coen Rasch (LUMC, TU Delft) is hoogleraar Radiotherapie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Radiotherapie van het LUMC. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Zijn onderzoek richt zich op radiotherapie in de breedste zin van het woord. Samen met de faculteit TNW van de TU Delft wordt innovatief onderzoek uitgevoerd op het gebied van radio(proton)therapie.

Amir Zadpoor (TU Delft, LUMC) is hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder orthopedische implantaten in het LUMC. Hij bekleedt de prestigieuze Antoni van Leeuwenhoek leerstoel aan de TU delft op het gebied van Biomaterials & Tissue Biomechanics. Hij onderzoekt preventie en behandeling van prothese infecties en ontwerp en fabricage van 3D geprinte patiënt specifieke implantaten.

Sanne de Vries (De Haagse Hogeschool, LUMC) is lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving bij De Haagse Hogeschool en verricht onderzoek naar het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jongeren. Dit doet zij door samen te werken met (toekomstige) professionals en de doelgroep. Samen ontwikkelen zij innovatieve producten, programma’s en diensten met als doel lichamelijke activiteit en gezonde voedingskeuzes te bevorderen.

Naast de inauguratie van nieuwe leden presenteerde Medical Data ook een nieuwe visie, missie en strategie, waarin het nadrukkelijk aanstuurt op ‘transdisciplinair samenwerken’. Niet alleen tussen wetenschappelijke disciplines, of tussen wetenschap en zorgorganisaties, overheden en bedrijven, maar ook samen met zorgprofessionals en patiënten.

De nieuwe programmering van Medical Delta gaat vanaf medio 2024 van start en concentreert zich rond zogeheten societies, gericht op de thema’s ‘Zorg’, ‘Preventie’, ‘Transformatie’ en ‘Vergroening’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.