Universiteit Leiden

nl en

Johannes Frijns

Hoogleraar Otologie en fysica van het gehoor

Naam
Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns
Telefoon
+31 71 526 2434
E-mail
j.h.m.frijns@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-1180-3314

Johan H.M. Frijns is KNO-arts en hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor, hoofd van het Centrum voor Audiologie en HoorImplantaten Leiden (CAHIL) en van het LUMC Expertisecentrum voor Zeldzame Oorziekten. Van 2005 tot 2023 was hij tevens opleider van de AIOS KNO in de Leidse OOR. Tevens is hij Medical Delta hoogleraar Elektrische Stimulatie van het Humane Zenuwstelsel met een deeltijd-aanstelling aan de faculteit EWI van de TU Delft. In 1995 ontving hij de KNO-jaarprijs voor wetenschappelijk onderzoek en in 1996 de C.J. Kok-prijs van de Universiteit Leiden. Sinds 2006 is hij Nederlands lid van het Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS).

Meer informatie over Johannes Frijns

Johan H.M. Frijns is KNO-arts en hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor, hoofd van het Centrum voor Audiologie en HoorImplantaten Leiden (CAHIL) en van het LUMC Expertisecentrum voor Zeldzame Oorziekten. Van 2005 tot 2023 was hij tevens opleider van de AIOS KNO in de Leidse OOR. Tevens is hij Medical Delta hoogleraar Elektrische Stimulatie van het Humane Zenuwstelsel met een deeltijd-aanstelling aan de faculteit EWI van de TU Delft. In 1995 ontving hij de KNO-jaarprijs voor wetenschappelijk onderzoek en in 1996 de C.J. Kok-prijs van de Universiteit Leiden. Sinds 2006 is hij Nederlands lid van het Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS).

Otologie en fysica van het oor

Binnen het zwaartepunt (neuro-)otologie/audiologie van de afdeling KNO richt mijn onderzoek zich voornamelijk op de otologie en fysica van het gehoor met speciale aandacht voor cochleaire implantaten. Dit zijn elektrische binnenoorprothesen, waarmee dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen (weer of voor het eerst in hun leven) in contact gebracht kunnen worden met de horende en sprekende wereld. Het onderzoek is ingebed in het LUMC profileringthema Neuroscience, de Medical Delta en het landelijke consortium NeuroTech-NL. Mijn streven is om de resultaten van fundamenteel onderzoek (bijvoorbeeld computermodelvorming, gebruik van artificial intelligence, elektrofysiologie, psychofysica en beeldvorming) te vertalen in klinisch toepasbare methoden en technieken (bijvoorbeeld nieuwe spraakverwerkingsstrategieën of elektrode-ontwerpen), om deze vervolgens door middel van klinisch wetenschappelijk onderzoek te evalueren. Daarvoor is een multidisciplinaire klinische setting zoals de onze onontbeerlijk en komt mijn dubbele achtergrond als medisch specialist en fysicus goed van pas, net als bij de samenwerking met de TU Delft in het kader van de Medical Delta en de recent gezamenlijk door het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft gestarte opleidingen Klinische Technologie en Technical Medicine.

Wetenschappelijke carrière

In 1979 deed Johan H.M. Frijns (1961, Den Haag) eindexamen Gymnasium-B en begon hij met de studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 1983 cum laude het doctoraaldiploma behaalde met een afstudeerscriptie, getiteld Development of non-periodic stimuli for and investigation of the Binaural Edge Pitch in de vakgroep Akoestische Perceptie (prof. dr. ir. F.A. Bilsen). In 1988 slaagde hij eveneens cum laude voor het artsexamen aan de Universiteit Leiden. In september van dat jaar begon hij met zijn promotie-onderzoek naar cochleaire implantaten op de afdeling KNO van wat nu het LUMC wordt genoemd (afdelingshoofd: prof. dr. P.H. Schmidt). In de periode 1989-1994 was hij daar in opleiding tot KNO-arts en ook daarna is hij als staflid verbonden gebleven aan deze kliniek. Op 24 mei 1995 promoveerde hij cum laude op een proefschrift, getiteld Cochlear Implants – A Modelling Approach (promotor Prof.Dr. J.J. Grote, Leiden and co-promotor Dr. J.H. ten Kate, Delft). Hiervoor ontving hij de KNO-jaarprijs 1995 van de Nederlandse KNO-vereniging en de tweede prijs (1995-1996) van de Nederlandse Vereniging voor Biofysica.

Klinisch sub-specialiseerde hij zich in de (neuro-)otologie en in 1999 startte hij, voortbouwend op een groeiend translationeel onderzoeksprogramma op dit gebied, het Leidse cochlear implant programma, dat inmiddels ruim 1500 kinderen en volwassenen een cochleair implantaat (CI) of een auditief hersenstam implantaat (ABI) heeft gegeven, met resultaten die tot de beste ter wereld behoren.

Frijns is docent bij de opleidingen Geneeskunde en Technical Medicine, een aantal post-academische cursussen, is betrokken geweest bij de organisatie van diverse internationale congressen en is lid van de editorial board van diverse wetenschappelijke tijdschriften.

In 2005 werd hij bijzonder hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor aan de Universiteit Leiden namens het Heinsius-Houbolt Fonds, omgezet in een gewoon hoogleraarschap in januari 2006. De titel van zijn oratie (17 februari 2006) was Leids KNOOPpunt. In november 2023 is hij tevens benoemd tot part-time hoogleraar Elektrische Stimulatie van het Humane Zenuwstelsel aan de TU Delft  in het kader van de samenwerking in de Medical Delta.

Prijzen en eervolle benoemingen

Johan H.M. Frijns ontving de C.J. Kokprijs 1994 van de Universiteit Leiden en de KNO-jaarprijs 1995 van de Nederlandse KNO-vereniging. Sinds 2006 is hij Nederlands afgevaardigde bij het Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum.

Hoogleraar Otologie en fysica van het gehoor

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Keel-Neus-Oorheelkunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer H4-Q

Contact

Activiteiten

  • Advanced Bionics Europe Lid European Medical Advisory Board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.