Universiteit Leiden

nl en

Johannes Frijns

Hoogleraar Otologie en fysica van het gehoor

Naam
Prof.dr.ir. J.H.M. Frijns
Telefoon
+31 71 526 2434
E-mail
j.h.m.frijns@lumc.nl

Johan H.M. Frijns is hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor in de afdeling KNO-heelkunde, waar hij ook Opleider KNO is. Hij is hoofd van het Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten Leiden (CAHIL) en van het Cochlear Implant Rehabilitation Centre Leiden (CIRCLE). Hij is vice-voorzitter van de Examencommissie van de Bacheloropleiding Klinische Technologie en van de Masteropleiding Technical Medicine, die beide een samenwerkingsverband zijn van het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft. In 1994 ontving hij de C.J. Kok-prijs van de Universiteit Leiden en in 1995 de KNO-jaarprijs voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2006 is hij Nederlands lid van het Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS).

Meer informatie over Johannes Frijns

Johan H.M. Frijns is hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor in de afdeling KNO-heelkunde, waar hij ook Opleider KNO is. Hij is hoofd van het Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten Leiden (CAHIL) en van het Cochlear Implant Rehabilitation Centre Leiden (CIRCLE). Hij is vice-voorzitter van de Examencommissie van de Bacheloropleiding Klinische Technologie en van de Masteropleiding Technical Medicine, die beide een samenwerkingsverband zijn van het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft.
In 1994 ontving hij de C.J. Kok-prijs van de Universiteit Leiden en in 1995 de KNO-jaarprijs voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2006 is hij Nederlands lid van het Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS).

Otologie en fysica van het oor

Binnen het zwaartepunt (neuro-)otologie/audiologie van de afdeling KNO richt mijn eigen onderzoek zich voornamelijk op de otologie en fysica van het gehoor met speciale aandacht voor cochleaire implantaten. Dit zijn elektrische binnenoorprothesen, waarmee dove en ernstig slechthorende kinderen en volwassenen (weer of voor het eerst in hun leven) in contact gebracht kunnen worden met de horende en sprekende wereld. Mijn streven is om de resultaten van fundamenteel onderzoek (bijvoorbeeld computermodelvorming, gebruik van artificial intelligence en elektrofysiologie in proefdieren) te vertalen in klinisch toepasbare methoden en technieken (bijvoorbeeld nieuwe spraakverwerkingsstrategieën of elektrode-ontwerpen), om deze vervolgens door middel van klinisch wetenschappelijk onderzoek te evalueren. Daarvoor is een multidisciplinaire klinische setting zoals de onze onontbeerlijk en komt mijn dubbele achtergrond als medisch specialist en fysicus goed van pas, net als bij de samenwerking met de TU Delft in het kader van bijvoorbeeld de Medical Delta en de recent gezamenlijk door het LUMC, het Erasmus MC en de TU Delft gestarte opleidingen Klinische Technologie en Technical Medicine.

Wetenschappelijke carrière

In 1979 deed Johan H.M. Frijns (1961, Den Haag) eindexamen Gymnasium-B en begon hij met de studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. In 1982 behaalde hij cum laude het Kandidaatsexamen en begon hij tegelijkertijd met de studie Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. In 1983 slaagde hij cum laude voor het Propaedeutisch examen Geneeskunde en slaagde hij cum laude voor het Doctoraalexamen Technische Natuurkunde in Delft met een afstudeerscriptie, getiteld Development of non-periodic stimuli for and investigation of the Binaural Edge Pitch in de vakgroep Akoestische Perceptie (prof. dr. ir. F.A. Bilsen). In 1986 slaagde hij cum laude voor het doctoraalexamen Geneeskunde aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1988 ook cum laude het artsdiploma behaalde. In september 1988 begon hij met zijn promotie-onderzoek naar cochleaire implantaten op de afdeling KNO van wat nu het LUMC wordt genoemd (afdelingshoofd: prof. dr. P.H. Schmidt). In de periode 1989-1994 was hij in opleiding tot KNO-arts en ook daarna is hij als staflid verbonden gebleven aan deze kliniek (eerst chef de clinique, later als sectiehoofd Algemene KNO). In mei 1995 promoveerde hij cum laude op een proefschrift, getiteld Cochlear Implants – A Modelling Approach (promotor Prof.Dr. J.J. Grote, Leiden and co-promotor Dr. J.H. ten Kate, Delft). Hiervoor ontving hij de KNO-jaarprijs 1995 van de Nederlandse KNO-vereniging en de tweede prijs (1995-1996) van de Nederlandse Vereniging voor Biofysica.

Klinisch sub-specialiseerde hij zich in de (neuro-)otologie en werd hij hoofd van het Cochlear Implant Rehabilitation Centre Leiden (CIRCLE, 1999) en startte, voortbouwend op een groeiend translationeel onderzoeksprogramma op dit gebied, een cochlear implant programma startte. Inmiddels heeft CIRCLE ruim 1250 kinderen en volwassenen een cochleair implantaat (CI) of een auditief hersenstam implantaat (ABI) gegeven, met resultaten die tot de beste ter wereld behoren.

Frijns is docent bij een aantal post-academische cursussen en id betrokken geweest bij de organisatie van diverse internationale congressen.

In 2005 werd hij bijzonder hoogleraar Otologie en Fysica van het Gehoor namens het Heinsius-Houbolt Fonds. De titel van zijn oratie (17 februari 2006) was Leids KNOOPpunt. In de periode 2005-2010 was hij afdelingshoofd KNO in het LUMC. Sinds januari 2006 is hij gewoon hoogleraar KNO, met sinds 2016 de leeropdracht Otologie en Fysica van het Gehoor. Op dit moment is hij hoofd van het Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten in het LUMC.

Prijzen en eervolle benoemingen

Johan H.M. Frijns ontving de C.J. Kokprijs 1994 van de Universiteit Leiden en de KNO-jaarprijs 1995 van de Nederlandse KNO-vereniging. Sinds 2006 is hij Nederlands afgevaardigde bij het Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum.

Hoogleraar Otologie en fysica van het gehoor

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Keel-Neus-Oorheelkunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer H4-Q

Contact

Publicaties

  • Advanced Bionics Europe Lid European Medical Advisory Board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.