Universiteit Leiden

nl en

Douwe Atsma

Hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder innovatieve cardiovasculaire zorgconcepten

Naam
Prof.dr. D.E. Atsma
Telefoon
+31 70 526 2020
E-mail
d.e.atsma@lumc.nl
ORCID iD
null

Steeds meer hartpatienten met pijn op de borst (angina pectoris) komen in de situatie terecht waarin het niet meer mogelijk is om de doorbloeding van de hartspier verder te verbeteren. Deze patienten hebben meestal al 1 of meerdere behandelingen zoals coronaire bypass operaties of zogenaamde dotterbehandelingen achter de rug. Daarnaast hebben ze alle medicatie tegen angina pectoris die ze kunnen verdragen. Deze no-option patienten  moeten regelmatig in het ziekenhuis worden opgenomen en hebben een verlaagde kwaliteit van leven. Sinds 2001 hou ik mij bezig met regeneratieve geneeskunde, door autologe en allogene cellen vanuit beenmerg en vet in de hartspier te injecteren met interventionele stuurbare injectiecatheters. Deze behandeling heeft tot doel de doorbloeding van de hartspier te verbeteren door onder andere neoangiogenese. Deze cardiale celtherapie blijkt voor ongeveer twee derde van de behandelde patienten een vermindering van klachten op te leveren. Daarnaast richt ik mij op neo-myocardiogenese, met als doel nieuwe hartspiercellen te ontwikkelen die toepasbaar zijn in patienten het hartfalen.   Naast regeneratieve geneeskunde is de ontwikkeling en implementatie van eHealth interventies een van mijn aandachtspunten.

Hoogleraar Cardiologie, in het bijzonder innovatieve cardiovasculaire zorgconcepten

  • Faculteit Geneeskunde
  • LUMC - Medische Faculteit Leiden
  • Divisie 1
  • Hartziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • National eHealth Living Lab bestuurslid
  • Taskforce QRS Voorzitter Raad van Toezicht
  • Vereniging Arts en Leefstijl bestuurslid
  • Diverse organisaties Reviewer verschillende vakbladen, Spreker patiëntbijeenkomsten
  • TACTICS stem cell consortium Lid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.