Universiteit Leiden

nl en

Simona Demkova over de transnationale uitdagingen van grootschalige EU-databanken

Op 23-24 oktober 2023 sprak Simona Demkova op de bijeenkomst van het ‘Transnational Administrative Law Network’ over de transnationale uitdagingen van de grootschalige informatiesamenwerking van de EU, gebaseerd op haar recent gepubliceerde boek 'Automated Decision-Making and Effective Remedies'. Het thema van deze TALN-bijeenkomst was de uitdagingen voor transnationaal bestuursrecht op het gebied van migratie.

Demkova was lid van een panel van deskundigen over transnationale situaties en hulpmiddelen. In haar presentatie richtte Demkova zich op de transnationale en samengestelde aard van de Europese informatiesamenwerking, die in combinatie met de toenemende automatiseringscapaciteiten van de afzonderlijke databases unieke uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van verantwoording en effectief toezicht. Met de nieuwe technologische capaciteiten van de afzonderlijke systemen, hun onlangs tot stand gebrachte interoperabiliteit en het toenemende gebruik van bevoegdheden door de EU-agentschappen (met name Frontex en Europol) in deze context, waarschuwde haar presentatie voor een verdere verbreding van de verantwoordingskloven in de migratiecontext. Ze benadrukte onder andere de bestaande bevoegdheidsgrenzen van het Europees bestuursrecht in het licht van de toenemende versnippering in sectorale regels en procedures voor het toezicht op de grootschalige informatie-uitwisselingspraktijken van de EU, onder andere in het kader van de aanstaande Wet op de Kunstmatige Intelligentie.

Meer informatie over het recent uitgegeven boek van Demkova: 'Automated Decision-Making and Effective Remedies'. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.